Yrke utrykningsvakt

Utrykningsvakter reagerer på innbruddsalarmer og undersøker forstyrrelser identifisert av alarmsystemet på klientenes eiendommer. De overvåker sikkerhetsalarmer og andre overvåkningsapparater og kontakter politiet når det oppdages ulovlig ferdsel på andres eiendom.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhet i industribygg

  Sikkerhetsprosedyrer, kjennetegn, oppgaver og risiko i industriområder som fabrikker, havner, lagre og gruver.

 • Elektronisk adgangsutstyr til bygninger

  Typer, egenskaper og metoder for bruk av elektronisk utstyr som brukes til å få tilgang til bygninger, f.eks. kontrollpaneler, kortlesere eller infrarøde lesere.

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

 • Sikkerhet i næringsbygg

  Sikkerhetsrutiner, egenskaper, oppgaver og risikoer i kommersielle områder og institusjoner som banker, kjøpesentre, turistattraksjoner, hoteller og restauranter.

 • Låsemekanismer

  Typer og egenskaper ved låseinnretninger og nøkkeltyper som tumble, roterende plate og roterende bolt.

Ferdigheter

 • Administrere alarmsystem

  Sette opp og vedlikeholde et system for å oppdage inntrengninger og uautoriserte adganger i et anlegg.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Anvende sikkerhetsstyring

  Bruke og overvåke tiltak og forskrifter angående sikkerhet for å opprettholde et sikkert miljø på arbeidsplassen.

 • Respondere på innbruddsalarmsystemer

  Overvåke de mottatte signalene fra et innbruddsalarmsystem og reagere raskt for å undersøke problemet.

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Betjene radioutstyr

  Konfigurere og betjene radioinnretninger og tilbehør, for eksempel kringkastingskonsoller, forsterkere og mikrofoner. Forstå det grunnleggende i radiooperatørspråket og, om nødvendig, gi instruksjoner om riktig håndtering av radioutstyr.

 • Overvåke overvåkingsutstyr

  Overvåke driften av utstyret som brukes til overvåking og innsamling av opplysninger for å sikre at det fungerer slik det skal, og samle inn overvåkingsinformasjon som er oppdaget av det.

 • Lese teknisk datablad

  Lese og forstå de tekniske spesifikasjonene som beskriver egenskapene og funksjonsmodusen til et produkt, en komponent eller en maskin, som vanligvis leveres av produsenten.

Source: Sisyphus ODB