Yrke utstyrsoperatør, skogbruk

Utstyrsoperatører, skogbruk utfører operasjoner med spesialutstyr i skogen for å vedlikeholde, felle, hente ut og videresende trevirke for produksjon av forbruksvarer og industriprodukter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Rydde kratt

  Rydde underskog for å fremme tilvekst. Fjerne avskåret materiale ved bruk av metoder tilpasset området og mengden materiale.

 • Kviste trær

  Kviste trær og sikre at kvaliteten ligger innenfor angitte grenser.

 • Vurdere kvaliteten til felt tømmer

  Vurdere kvaliteten på felt tømmer.

 • Identifisere trær for felling

  Identifisere trær som skal felles, og plassere maskinen slik at trærne felles i riktig retning, både under felling og fortynning.

 • Velge trefellingsmetoder

  Velge riktig trefellingsmetode etter treets størrelse og tilstand. Følge de angitte spesifikasjonene.

 • Forberede nødtreverksoperasjoner

  Forberede og utføre nødtreverksoperasjoner, vanligvis som følge av bilulykker der trær er involvert, skader etter uvær, tresykdom eller skadedyr.

 • Minimere miljøpåvirkninger på området

  Minimere materialsvinn og avhende avfall på riktig måte. Sørge for at det oppstår minst mulig skade på planter, innslag og omliggende områder.

 • Betjene skogbruksmaskiner

  Betjene maskiner på og utenfor vei, for innhenting, videresending og transport av tre.

 • Administrere segregering og stabling av tømmerstokker

  Stable og skille ut tømmerstokker for å forenkle uthenting, herunder å sørge for at flishauger holdes atskilt fra tømmerområdet.

 • Felle trær

  Felle trær på en sikker og effektiv måte.

 • Føre tømmermaskin

  Føre og manøvrere maskinen til tømmeret på en sikker og effektiv måte innenfor begrensningene på stedet.

 • Vurdere felt tømmervolum

  Måling felt tømmervolum ved hjelp av egnet utstyr. Vedlikeholde utstyret. Registrere dataene.

 • Vedlikeholde sikkerheten til maskiner

  Opprettholde sikkerheten for maskiner og utstyr på anlegget.

 • Gjennomføre rutinemessig vedlikehold av vedhogstsmaskiner

  Inspisere, rengjøre, betjene og vedlikeholde strømforsyningsenheten i samsvar med produsentens krav og retningslinjer for industrien. Inspisere komponenter i strømforsyningsenheten og opprettholde kuttesystemer i samsvar med produsentens anbefalinger ved å bruke egnede verktøy til å bytte ut skadede, manglende eller utslitte komponenter. Rapportere eventuelle mangler på riktig måte. Utføre rutinemessig vedlikehold ved å foreta kontroller før start og klargjøre maskinen for bruk av sammensatte motorsager og kuttesystemer til sine funksjonelle eller driftsmessige standarder.

 • Behandle avfall fra treverkoperasjoner

  Klargjøre avfall i henhold til spesifikasjonen, området, relevant lovgivning og retningslinjer for bransjen. Behandle avfall i henhold til tilstand, spesifikasjon og krav på stedet.

 • Laste tømmer på en stammelunner

  Laste tømmer på en stammelunner. Flytte trær og tømmer til et akkumuleringspunkt og losse det for bearbeiding.

 • Sprøyte insektmidler

  Sprøyte insektmidler for å holde insekter, sopp, ugress og sykdommer under kontroll.

 • Behandle tømmer ved hjelp av håndmatet maskineri

  Bruke håndmatet maskineri til å behandle tømmer. Sage med en mobil sagbenk, bearbeide fyringsved mekanisk, kløyve påler og bruke spissemaskiner, barkemaskiner og flismaskiner.

 • Vurdere farene ved treoperasjoner

  Vurdere risikoer og farer, utføre effektive tiltak for å redusere risikoene og for å gjenopprette trær til deres originale tilstand, eller plante nye trær.

Source: Sisyphus ODB