Yrke utstyrsoperatør, varmebehandling av plast

Utstyrsoperatører, varmebehandling av plast manipulerer plastprodukter ved hjelp av maskineri som ovner eller flammeherdingsmaskiner for å herde, gløde eller varmebehandle. De klargjør maskineriet og leser produksjonsinstruksene for å fastslå temperaturen i ovnen. Utstyrsoperatører for varmebehandling av plast fjerner produktene fra maskinene, lar dem kjøle seg ned, undersøker og tester produktene for å kontrollere at de er i samsvar med spesifikasjonene.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Plastikkharpiks

  Varme opp hydrokarboner, forme og kombinere polymerer for å lage plastikkharpiks som brukes til å lage ulike typer produkter.

 • Plasttyper

  Typer av plastmaterialer og deres kjemiske sammensetning, fysiske egenskaper, mulige problemer og brukstilfeller.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

Ferdigheter

 • Få ut materialer fra ovn

  Fjerne materialer fra ovnen ved hjelp av en kran eller et transportbånd ved å vippe ovnen eller ved å benytte andre metoder.

 • Registrere ovnoperasjoner

  Loggføre ovnens brukstid og produksjonsdata.

 • Forhindre skader i en ovn

  Sørge for skade- og risikoforebygging i en ovn eller et smelteverk.

 • Laste materialer i ovn

  Laste materialer i ovn med riktig plassering, feste og nivåregulering ved behov.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Vedlikeholde ovnstemperatur

  Overvåke og styre pyrometeret for å kontrollere temperaturen i ovnen.

 • Betjene varmebehandlingsovn

  Betjene eller benytte ovner, f.eks. ovner som er drevet av gass, olje eller elektrisitet, for å varmebehandle avstøpninger slik at de oppnår de riktige mekaniske egenskapene. Justere kontrollene på ovnen for å varme deler til riktig temperatur i foreskrevet tidsperiode.

 • Administrere ovnstemperatur

  Overvåke produkttemperaturen ved hjelp av de tilgjengelige verktøyene og måleinstrumentene og justere temperaturen i ovnen dersom det er nødvendig.

 • Håndtere spredebånd

  Betjene og overvåke utstyret som brukes til å flytte materialer i bulk, for eksempel blandet korn, fra ett sted til et annet.

 • Optimalisere parameter for produsjonsprosesser

  Optimere og vedlikeholde parametrene for produksjonsprosessen, for eksempel flyt, temperatur eller trykk.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Undersøke i tekniske ressurser

  Lese og tolke tekniske ressurser, som digitale eller papirbaserte tegninger og justeringsdata, for å kunne sette opp en maskin eller et arbeidsverktøy, eller for å montere mekanisk utstyr.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB