Yrke utvikler av innebygd systemer

Utviklere av innebygde systemer oversetter og designer krav og planer på høyt nivå eller arkitekturen til et innebygd kontrollsystem i henhold til tekniske programvarespesifikasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Signalbehandling

  Algoritmer, bruksområder og implementeringer som omhandler behandling og overføring av opplysninger gjennom analoge eller digitale frekvenser.

 • IKT-kommunikasjonsprotokoller

  Regelsystemet som gjør det mulig å utveksle opplysninger mellom datamaskiner eller annet utstyr via datanettverk.

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Innebygde systemer

  Datasystemene og komponentene med en spesialisert og selvstendig funksjon innenfor et større system eller en annen maskin, f.eks. innebygde systemer for systemprogramvarearkitekturer, innebygd perifert utstyr, designprinsipper og utviklingsverktøy.

 • Teknologi for kontrollteori

  Den tverrfaglige grenen av ingeniørarbeid som håndterer dynamiske systemer med informasjon om hvordan deres atferd endres ved tilbakemeldinger.

 • Verktøy for programvarekonfigurasjonsstyring

  Programvarene som utfører konfigurasjonsidentifikasjon, kontroll, tilstandsregistrering og revisjon, f.eks. CVS, ClearCase, Subversion, GIT, og TortoiseSVN , administrerer dette.

 • Sanntidsdatabehandling

  IKT-maskinvaren og programvaresystemene som skal reagere innenfor presise, trange tidsbegrensninger

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

Ferdigheter

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Tolke elektroniske designspesifikasjoner

  Analysere og forstå detaljerte elektroniske designspesifikasjoner.

 • Gi IKT-konsulentråd

  Gi råd om passende løsninger innen IKT ved å velge alternativer og optimalisere beslutninger samtidig som det tas hensyn til mulige risikoer og fordeler og den generelle innvirkningen på bedriftskunder.

 • Lage flytskjemadiagram

  Opprette et diagram som illustrerer systematisk fremgang gjennom en prosedyre eller et system ved hjelp av sammenkoblede linjer og en rekke symboler.

 • Utarbeide programvaredesign

  Omdanne en rekke krav til et tydelig og organisert programvaredesign.

Source: Sisyphus ODB