Yrke utvikler av opplæringsmateriell

Utviklere av opplæringsmateriell utvikler opplæringsmateriell for opplæringskurs ved hjelp av multimedieteknologi og utviklingsverktøy. De har som mål å skape lærerike opplevelser som gjør tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter mer effektiv og mer tiltrekkende.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kognitiv psykologi

  De menneskelige mentale prosessene, f.eks. oppmerksomhet, minne, språkbruk, oppfatning, problemløsning, kreativitet og tenking.

 • Oppgavealgorytmisering

  Teknikker for å konvertere ustrukturerte beskrivelser av en prosess i trinnvise handlingssekvenser for et bestemt antall trinn.

 • Redigeringsprogramvare

  Programvare som gir forhåndsprogrammerte elementer som gjør det mulig å utvikle interaktive multimedieapplikasjoner med sikte på å standardisere, utforme og fastsette innhold beregnet på offentliggjøring.

 • Nettprogrammering

  Programmeringsparadigmet som er basert på kombinasjonen av koding (som legger til kontekst og struktur i teksten) og annen nettprogrammeringskode, f.eks. AJAX, javascript og PHP for å kunne gjennomføre hensiktsmessige tiltak og visualisere innholdet.

 • Instruksjonsmodeller for design

  Retningslinjer eller strategier for utforming og utvikling av instrukser for å sikre at elever kan oppnå de planlagte læringsresultatene.

 • Læringsstyringssystemer

  E-læringsplattformen for å opprette, administrere, organisere, rapportere og levere utdanningskurs eller opplæringsprogrammer med e-læring.

 • Innholdsutviklingsprosesser

  Spesialteknikkene som brukes til å utforme, skrive, samle, ødelegge og organisere digitalt innhold, f.eks. tekst, grafikk og video til utgivelse.

 • Standarder for nettbasert e-læring

  Standardene og spesifikasjonene som er brukt for nettbasert e-læring, f.eks Sharable Content Object Reference Model (SCORM), som definerer kommunikasjon mellom innholdet fra kunden og et vertssystem som støttes av et læringssystem.

 • Publiseringsstrategi

  Metoder, regler, medier og verktøy for offentliggjøring av innhold fra innholdsstyringssystemer i enkeltkilder eller på tvers av kilder.

Ferdigheter

 • Bruke formateringsspråk

  Bruke dataspråk som er syntaktisk skillbare fra teksten, for å legge til kommentarer til et dokument, angi layout og prosesstyper av dokumenter som HTML.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Anvende IKT-terminologi

  Bruke IKT-terminologi og farsjargong på en systematisk og konsekvent måte i dokumentasjon og kommunikasjon.

 • Identifisere kundekrav

  Bruke teknikker og verktøy, for eksempel undersøkelser, spørreskjemaer og IKT-applikasjoner, til å få frem, definere, analysere, dokumentere og vedlikeholde brukerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Gi tilgang til skriftlig innhold

  Formidle opplysninger i skriftlig form via digitale eller trykte medier i henhold til målgruppens behov. Strukturere innholdet i henhold til spesifikasjoner og standarder. Anvende grammatikk og staveregler.

 • Identifisere IKT-brukerbehov

  Fastslå behovene og kravene til IKT-brukere av et bestemt system ved hjelp av analysemetoder, for eksempel analyse av målgruppe.

 • Opprette SCORM-pakker

  Utvikle utdanningspakker for e-læringsplattformer ved hjelp av Sharable Content Object Reference Model (SCORM)-standarden.

 • Administrere innholdsutviklingsprosjekter

  Planlegge og gjennomføre opprettelse, levering og administrasjon av digitalt eller trykt innhold, utvikle et system som beskriver hele utviklings- og publiseringsprosessen for det redaksjonelle innholdet og bruke IKT-verktøy til hjelp i prosessen.

 • Anvende verktøy for innholdsutvikling

  Bruke spesialiserte verktøy for innholdsutvikling, som systemer for innholds- og terminologibehandling, systemer for oversettelsesminner, språksjekkere og redigeringsprogrammer, for å generere, sette sammen og transformere innhold i tråd med angitte standarder.

 • Utforme nettbaserte kurs

  Utforme nettbaserte opplærings- og instruksjonskurs ved hjelp av dynamiske og statiske nettverktøy for å gi kursdeltakerne læringsresultater. Nettverktøyene som brukes i denne forbindelse, kan omfatte strømming av video og lyd, direktesendinger på nettet, informasjonsportaler, chatterom og oppslagstavler.

 • Korrekturlese tekst

  Lese en tekst grundig, se etter, kontrollere og rette feil for å sikre at innholdet kan publiseres.

 • Lage manuskript for kunstnerisk produksjon

  Utvikle et manuskript for å beskrive scener, handlinger, utstyr, innhold og realiseringsmetoder for et skuespill, en film eller en TV-sending.

 • Bruke skriptingsprogrammering

  Bruke spesialiserte IKT-verktøy for å lage datakode som tolkes av tilsvarende løpetidsmiljøer for å utvide apper og automatisere vanlige datamaskinoperasjoner. Bruke programmeringsspråk som støtter denne metoden, for eksempel Unix Shell-skript, JavaScript, Python og Ruby.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Sette sammen innhold

  Hente ut, velge og organisere innhold fra kilder i samsvar med kravene til produksjonsmedier, som trykt materiell, nettbaserte applikasjoner, plattformer, nettsteder og videoer.

 • Identifisere opplæringsbehov

  Analysere opplæringsproblemene og identifisere opplæringsbehovene til en organisasjon eller enkeltpersoner, for å kunne gi dem instruksjoner som er tilpasset deres mestring, profil, midler og problemer.

 • Administrere innholdsmetadata

  Bruke metoder og prosedyrer for håndtering av innhold for å definere og bruke metadatakonsepter, som skapelsesdata, for å beskrive, organisere og arkivere innhold som dokumenter, video- og lydfiler, applikasjoner og bilder.

 • Gjennomføre pedagogiske aktiviteter

  Planlegge, gjennomføre og føre tilsyn med utdanningsvirksomhet publikum, for eksempel skolebarn, universitetsstudenter, spesialistgrupper eller medlemmer av allmennheten.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til innhold

  Utvikle digitalt innhold ved å følge gitte krav og retningslinjer.

 • Utvikle digitale lærematerialer

  Skape ressurser og opplæringsmateriale (e-læring, video- og lydmateriale til undervisning) ved bruk av digital teknologi for å overføre innsikt og bevissthet for å øke elevers ekspertise.

 • Levere multimedieinnhold

  Utvikle multimediematerialer, for eksempel skjermdumper, grafikk, lysbildefremvisninger, animasjoner og videoer, som skal brukes som innhold integrert i en bredere informasjonssammenheng.

 • Strukturere informasjon

  Organisere informasjon ved hjelp av systematiske metoder som for eksempel mentale modeller og i henhold til visse standarder, for å lette brukerens prosessering og forståelse av informasjonen, under hensyntaken til de særlige kravene og egenskapene til det aktuelle mediet.

 • Gjøre om kravspesifikasjon til visuelt design

  Utvikle visuelt design med utgangspunkt i spesifikasjoner og krav basert på analyse av omfanget og målgruppen. Lage en visuell gjengivelse av ideer som logoer, nettstedsgrafikk, digitale spill og oppsett.

 • Gjennomføre kvalitetssikring av innhold

  Gjennomføre validering av innhold ved å vurdere formell og funksjonell kvalitet, anvendelighet og gjeldende standarder.

 • Undervise i skrivekunst

  Undervise grunnleggende eller avanserte skrivekunstprinsipper til ulike aldersgrupper under faste rammer i en utdanningsorganisasjon eller ved å arrangere private kurs i skrivekunst.

Source: Sisyphus ODB