Yrke valgkampsleder

Valgkampledere styrer kampanjen til en politisk kandidat og overvåker valgvirksomheten for å sikre nøyaktighet. De utvikler strategier for å støtte kandidater og overbevise publikum om å stemme på kandidaten de representerer. De gjennomfører undersøkelser for å vurdere hvilket image og hvilke ideer kandidaten helst bør presentere for offentligheten for å sikre flest mulig stemmer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gjennomføring av politisk valgkamp

  Prosedyrer som er involvert i gjennomføringen av en vellykket politisk kampanje, som spesifikke forskningsmetoder, kampanjeverktøy, kontakt med publikum, og andre strategiske aspekter knyttet til organisering og gjennomføring av politiske kampanjer.

 • Valglov

  Lovverk som omhandler prosedyrer for valg, f.eks. stemmegivning, valgkamp, hvilke prosedyrer kandidatene må følge, hvordan stemmene telles opp samt andre valgmessige prosedyrer.

Ferdigheter

 • Drive PR

  Utføre samfunnskontakt (PR) ved å håndtere spredning av informasjon mellom en person eller en organisasjon og offentligheten.

 • Overvåke politiske kampanjer

  Overvåke metodene anvendt ved gjennomføringen av en politisk kampanje for å sikre at alle forskrifter følges, for eksempel forskriftene om kampanjefinansiering, promoteringsmetoder og andre kampanjeprosedyrer.

 • Samarbeide med politikere

  Etablere nettverk med myndighetspersoner på politisk nivå for å sikre produktiv kommunikasjon og bygge relasjoner.

 • Gi politikere råd om valgprosedyrer

  Gi politikere råd, før og etter valg, om kampanjeprosedyrer og politikerens offentlige presentasjon og fremgangsmåter som kan påvirke valg på en fordelaktig måte.

 • Overvåke valg

  Overvåke prosedyrer på valgdager for å sikre at stemme- og telleprosessen skjer i henhold til forskrifter.

 • Gi råd om PR

  Gi råd til private eller offentlige organisasjoner om PR-håndtering og -strategier for å sikre effektiv kommunikasjon med målgruppene og riktig formidling av informasjon.

 • Analysere valgprosedyrer

  Analysere gjennomføringen av valg og kampanjer for å undersøke allmennhetens stemmeatferd, identifisere metoder der valgkampanjen kan forbedres for politikere og for å forutsi utfallet av valgene.

 • Kommunisere med medier

  Kommunisere profesjonelt og gi et positivt inntrykk ved samhandling med media eller potensielle sponsorer.

Source: Sisyphus ODB