Yrke valgmedarbeider

Valgmedarbeidere jobber i felten, for å overbevise offentligheten om å stemme på den politiske kandidaten de representerer. De snakker direkte med publikum på offentlige steder og samler inn informasjon om publikums oppfatning, samtidig som de utfører aktiviteter som sikrer at informasjonen om kampanjen når et bredt publikum.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Agitasjonsmetoder

  De ulike metodene som brukes i kontakt med målgrupper og enkeltpersoner for å samle støtte for en sak, f.eks. feltagitasjon (dør-til-dør-aksjon), kandidatagitasjon (dør-til-dør-aksjon eller taler til forsamlinger der en representant for saken er til stede), telefonagitasjon samtaler med folk på gaten og andre agitasjonsmetoder.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Presentere argumenter på en overbevisende måte

  Fremsette argumenter under forhandlinger eller en debatt, eller i skriftlig form, med sikte på å oppnå størst mulig oppslutning om saken som taleren eller skribenten representerer.

 • Engasjere forbipasserende i samtale

  Snakke med personer der det er mange fotgjengere for å få dem interessert i en sak eller en kampanje, for å samle inn penger eller for å få generell støtte til en sak eller kampanje, for å samle inn penger eller få støtte i en sak generelt.

 • Påvirke stemmegivning

  Snakke med folk og bruke markedsføringsstrategier i forbindelse med valgkamper, folkeavstemninger o.l. for å få folk til å stemme på et bestemt parti eller en bestemt person eller for å få dem til å stemme for eller mot et bestemt forslag.

 • Utføre pengeinnsamlingsaktiviteter

  Utføre aktiviteter for å samle inn penger til en organisasjon eller en kampanje, for eksempel ved å snakke med offentligheten, samle inn penger til en organisasjon eller et annet generelt arrangement og ved å bruke innsamlingsverktøy på nettet.

 • Presentere en sak

  Presentere motivene og målsettingene for en bestemt sak, for eksempel en veldedig sak eller politisk kampanje, for enkeltpersoner eller et større publikum for å sanke støtte til saken.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

Source: Sisyphus ODB