Yrke valgobservatør

Valgobservatører er tilskuere, med ferdigheter og opplæring, under valg i velfungerende demokratier, for å forsterke gjennomsiktigheten og troverdigheten til de observerte valgene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sosial rettferdighet

  Utvikling og prinsipper for menneskerettigheter og sosial rettferdighet samt hvordan de bør anvendes i hvert enkelt tilfelle.

 • Politiske partier

  Ideene og prinsippene politiske partier står for samt politikerne som representerer dem.

 • Politikk

  Metode, prosess og studie av påvirkning av mennesker, å få kontroll over et samfunn samt fordelingen av makt i et fellesskap og mellom samfunn.

Ferdigheter

 • Holde seg oppdatert på det politiske landskapet

  Lese, finne informasjon om og analysere den politiske situasjonen i en region som informasjonskilde for ulike formål, for eksempel informasjon, beslutningstaking, forvaltning og investeringer.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Identifisere valgbrudd

  Fastslå brudd på valglovgivningen, for eksempel fusk, manipulering av valgresultater og bruk av vold.

 • Tilpasse seg skiftende situasjoner

  Endre tilnærming til situasjoner basert på uventede og plutselige endringer i menneskers behov, humør eller trender, endre strategier, improvisere og tilpasse seg naturlig til disse tilfellene.

 • Vise upartiskhet

  Utføre oppgaver for bestridende parter eller klienter basert på objektive kriterier og metoder, uten fordommer eller partiskhet, for å oppnå eller legge til rette for objektive beslutninger og resultater.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Rapportere stemmegivningprosess

  Snakke med valgtjenestemenn om stemmegivningsprosessen. Rapportere om utviklingen på valgdagen, om problemer i valglokalet og om hvilke typer problemer som oppstod.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Håndtere stressende situasjoner

  Håndtere svært stressende situasjoner på arbeidsplassen ved å følge egnede prosedyrer, kommunisere på en stille og effektiv måte, og holde hodet kaldt når beslutninger tas.

 • Vise engasjement for demokrati

  Vise engasjement for en styreform der folket har makten, enten direkte eller indirekte gjennom valgte representanter.

Source: Sisyphus ODB