Yrke vannkvalitetanalytiker

Vannkvalitetsanalytikere ivaretar kvaliteten på vann gjennom vitenskapelig analyse og sikrer at kvalitets- og sikkerhetsstandarder oppfylles. De tar prøver av vannet, utfører laboratorieprøver og utarbeider rensingsmetoder, slik at det kan fungere som drikkevann, for vanningsformål og andre vannforsyningsformål.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Vannkjemianalyse

  Prinsipper for kompleks vannkjemi.

Ferdigheter

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Utføre vanntestingprosedyrer

  Gjennomføre testingprosedyrer av vannkvalitet, for eksempel pH-tester og oppløste faste stoffer. Forstå instrumenttegninger.

 • Utvikle vannrensemetoder

  Utarbeide strategier for utvikling og bruk av utstyr og planer for vannrensing ved å hjelpe til med å designe utstyr, planlegge renseprosedyrer og identifisere nødvendige tiltak og potensielle risikoer.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Utføre kjemianalyse av vann

  Utføre kjemianalyse av vann.

 • Tolke vitenskapelige data for å vurdere vannkvalitet

  Analysere og tolke data som biologiske egenskaper for å finne ut kvaliteten på vann.

Source: Sisyphus ODB