Yrke vannkvalitetanalytiker

Vannkvalitetsanalytikere ivaretar kvaliteten på vann gjennom vitenskapelig analyse og sikrer at kvalitets- og sikkerhetsstandarder oppfylles. De tar prøver av vannet, utfører laboratorieprøver og utarbeider rensingsmetoder, slik at det kan fungere som drikkevann, for vanningsformål og andre vannforsyningsformål.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Kjemiske prosesser

  Relevante kjemiske prosesser som brukes i produksjon, f.eks. rensing, separering, emulgerings- og dispergeringsbehandling.

 • Vannkjemianalyse

  Prinsipper for kompleks vannkjemi.

Ferdigheter

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Utføre vanntestingprosedyrer

  Gjennomføre testingprosedyrer av vannkvalitet, for eksempel pH-tester og oppløste faste stoffer. Forstå instrumenttegninger.

 • Utvikle vannrensemetoder

  Utarbeide strategier for utvikling og bruk av utstyr og planer for vannrensing ved å hjelpe til med å designe utstyr, planlegge renseprosedyrer og identifisere nødvendige tiltak og potensielle risikoer.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Teste kjemiske prøver

  Utføre prøveprosedyrer på de allerede forberedte kjemiske prøvene ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell. Testing av kjemiske prøver omfatter operasjoner som pipettering eller fortynning.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Utføre kjemianalyse av vann

  Utføre kjemianalyse av vann.

 • Tolke vitenskapelige data for å vurdere vannkvalitet

  Analysere og tolke data som biologiske egenskaper for å finne ut kvaliteten på vann.

Source: Sisyphus ODB