Yrke vannveisarbeider

Vannveisarbeidere vedlikeholder kanaler, demninger og andre vannveisstrukturer, som vannanlegg i innlandet eller ved kysten. De har ansvar for bygging av moloer, kanaler, diker og skråninger, samt andre anlegg i og ved vann.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Utgravningsteknikker

  Metoder for å fjerne stein og jord, brukt i en utgravningsplass og tilknyttede risikoer.

 • Nasjonale vassdrag og kystfarvann

  Kjenne til nasjonale vassdrag som brukes til navigasjon på land, kjenne til geografisk plassering av elver, kanaler, sjøhavner og øvrige havner, og forstå forholdet til fraktstrømmer.

 • Vannpolitikk

  Ha en solid forståelse for retningslinjer, strategier, institusjoner og forskrifter som omhandler vann.

 • Vannveistyper

  Område for informasjon som skiller ulike typer av menneskeskapte vannveier, f.eks. kanaler og demninger.

 • Kontrollpaneler for mudring

  Konfigurasjon til ulike typer kontrollpaneler for mudring. Hvordan funksjonene til mudringen er tilordnet til kontrollpanelet.

 • Vanntrykk

  Fysiske lover, kvaliteter og bruksområder for væske eller vanntrykk.

Ferdigheter

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Administrere bunnkar

  Overvåke korrekt drift av bunnkar, sørge for at driften for innsamling og fjerning av uønsket eller overflødig væske fungerer som det skal.

 • Betjene bunnkar

  Betjene industrielle bunnkar som brukes til å fjerne overflødig væske som vann eller kjemikalier.

 • Konstruere demninger

  Avvanne et egnet område ved å bygge en omkjøringstunnel og bruke utstyr for flytting av jord for å bygge en demning. Fjerne stein og grus for å konstruere et anlegg som bruker betong til å hindre vannlekkasjer ved hjelp av demninger.

 • Grave jord mekanisk

  Bruke mekanisk utstyr til å grave opp og flytte jord. Forme hull i henhold til gravingsplaner.

 • Konstruere kanalsluser

  Installere slusesystemer i deler av kanaler for å heve og senke fartøyer fra ett nivå til et annet. Disse brukes for at fartøyene skal kunne passere over kanaler, samt for å kontrollere vannnivået.

 • Inspisere betongkonstruksjoner

  Visuelt inspisere en betongkonstruksjon for å kontrollere om den er strukturelt forsvarlig. Se etter ulike typer sprekker, for eksempel forsterkningskorrosjon, slagskade eller høyt vanninnhold.

 • Montere tunnelsegmenter

  Sette tunnelsegmentene av armert betong på plass etter at tunnelboringmaskinen har gravd tilstrekkelig plass. Basere plasseringen av segmentene på planene eller beregningene for optimal plassering.

 • Identifisere defekter i betong

  Bruk infrarøde teknikker for å påvise feil i betong.

 • Bruke riggingsutstyr

  Sette opp rulle- og løfteutstyr som kreves for å løfte og flytte gjenstander, for eksempel med en kran eller et taljesystem.

 • Planlegge overflatehelling

  Sørge for at den planlagte overflaten har den nødvendige hellingen for å hindre opphoping av vann eller væsker.

 • Utføre dreneringsarbeid

  Grave dreneringsgrøfter og legge rør- eller grøftinstallasjoner for å drenere overskuddsvæske og for å unngå innsynking og annen skade.

 • Vedlikeholde mudringsutstyr

  Holde mudringsutstyret i god stand. Regelmessig inspisere sugeelementer, pumper, kabler og andre elementer og gå igjennom de nødvendige tiltakene for å reparere eventuell skade eller slitasje.

 • Måle vanndybde

  Måling av dybden på en vannmasse ved hjelp av dybdemåleutstyr som for eksempel en dybdemåler.

 • Jobbe i et konstruksjonsteam

  Arbeide som en del av et team i et byggeprosjekt. Kommunisere effektivt, dele informasjon med teammedlemmer og rapportere til overordnede. Følge instruksjoner og tilpasse seg til endringer på en fleksibel måte.

 • Betjene pumper

  Betjene industripumper som brukes til å fjerne overflødig væske.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

Source: Sisyphus ODB