Yrke varemegler

Varemeglere fungerer som mellomledd mellom kjøpere og selgere av løsøre og fast eiendom, for eksempel råmaterialer, husdyr eller eiendom. De forhandler om priser og mottar en provisjon fra transaksjonene. De undersøker markedsvilkår for bestemte varer for å kunne informere kundene. De legger inn bud og beregner kostnadene ved transaksjoner.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Handelsrett

  Lovregler som gjelder for en bestemt kommersiell virksomhet.

 • Finansmarkeder

  Den finansielle infrastrukturen som tillater at selskaper handler med verdipapirer som tilbys av selskaper og enkeltpersoner, som styres av regulerende økonomiske rammeverk.

 • Internasjonal handel

  Den økonomiske praksis og studieområder som tar for seg utveksling av varer og tjenester på tvers av geografiske grenser. Generelle teorier og tenkemåter rundt konsekvensene av internasjonal handel når det gjelder eksport, import, konkurranseevne, BNP og rollen til flernasjonale selskaper.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

Ferdigheter

 • Forhandle salg av artikler

  Diskutere kundens krav til kjøp og salg av artikler og forhandle om salg og kjøp av dem for å oppnå den mest gunstige avtalen.

 • Analysere energimarkedstrender

  Analysere data som påvirker bevegelsene i energimarkedet, og samarbeide med de viktige interessentene på energiområdet for å lage nøyaktige prognoser og treffe de mest gunstige tiltakene.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

 • Gjennomgå investeringsporteføljer

  Møte med kunder for å gjennomgå eller oppdatere en investeringsportefølje, og gi finansiell rådgivning om investeringer.

 • Utføre økonomisk risikostyring innen internasjonal handel

  Evaluere og håndtere risikoen for økonomisk tap og uteblitt betaling etter internasjonale transaksjoner, i kontekst av valutamarkedet; benytte virkemidler som remburs.

 • Forhandle med interessenter

  Forhandle kompromisser med interessenter og strebe etter å oppnå de mest gunstige avtalene for selskapet. Dette kan innebære å bygge relasjoner med leverandører og kunder samt å sikre at produktene er lønnsomme.

 • Anvende tekniske kommunikasjonsevner

  Forklare tekniske forhold for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre berørte parter på en klar og kortfattet måte.

Source: Sisyphus ODB