Yrke varemerkesjef

Varemerkesjefer analyserer og planlegger hvordan et varemerke skal posisjoneres på markedet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kanalmarkedsføring

  Strategier og praksiser, inkludert kanalsalg, som innebærer distribusjon av produkter direkte og indirekte via partnere for å bringe produktene til sluttbrukeren.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

Ferdigheter

 • Utarbeide årlig markedsføringsbudsjett

  Foreta en beregning av både inntekter og utgifter som skal betales i løpet av det kommende året i forbindelse med markedsføringsrelaterte aktiviteter, for eksempel reklame, salg og levering av produkter.

 • Føre finansielle poster

  Holde oversikt over og fullføre alle formelle dokumenter som representerer økonomiske transaksjoner i en virksomhet eller et prosjekt.

 • Definere merkeidentitet

  Definere kjennetegn for et merke. Identifisere hva merket står for. Utvikle en sterk merkevareidentitet både internt og eksternt.

 • Velge optimal distribusjonskanal

  Velge den beste distribusjonskanalen for kunden.

 • Identifisere nye forretningsmuligheter

  Finne potensielle kunder eller produkter for å skape ytterligere salg og sikre vekst.

 • Gjennomføre navngivelsesstrategier

  Komme på navn for nye og eksisterende produkter; der det er nødvendig å gjøre tilpasninger etter de gitte faktorene for et språk, og spesielt kulturen, for å oppnå ønsket virkning.

 • Planlegge markedsføringskampanje

  Utvikle en metode for å markedsføre et produkt gjennom ulike kanaler, som TV, radio, trykte medier, nettplattformer og sosiale medier, for å formidle og levere verdi til kundene.

 • Forstå økonomisk forretningsterminologi

  Forstå betydningen av grunnleggende finansielle begreper og terminologi som brukes i foretak og finansinstitusjoner eller organisasjoner.

 • Angi merkevareposisjonering

  Utvikle en tydelig identitet og unik posisjon på markedet. Kommunisere med interessenter, og skille fra konkurrenter.

 • Anvende markedsføring i sosiale medier

  Bruke trafikk på nettsteder for sosiale medier, for eksempel Facebook og Twitter, til å generere oppmerksomhet og deltakelse fra eksisterende og potensielle kunder, gjennom diskusjonsfora, blogger, mikroblogging og sosiale samfunn, for å få en rask oversikt eller innsikt i temaer og meninger på det sosiale nettet, og for å håndtere innledende potensielle kunder eller forespørsler.

 • Lage merkevareretningslinjer

  Utvikle og implementere retningslinjer for strategisk merkevarehåndtering for alle interessenter; diskutere relevant innhold som fremtidige forventninger og merkevareretningslinjer; være forberedt på å møte på utfordringer.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Gjennomføre markedsføringsplan

  Utføre alle aktiviteter mot å nå bestemte markedsføringsmål innen en gitt frist

 • Gjennomføre salgsanalyse

  Undersøke salgsrapporter for å finne ut hvilke varer og tjenester som selger godt og dårlig.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Anvende strategisk tenkning

  Bruke generering og effektiv bruk av forretningsinformasjon og muligheter for å oppnå konkurransedyktig driftsfordel på lang sikt.

 • Designe elektronisk kommunikasjonsplan for merkevaren

  Designe innhold og presentasjon av merkevaren på en nettbasert, interaktiv plattform.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere merkevareaktiva

  Prosess for å administrere merkevarer som aktiva for å oppnå størst mulig verdi.

 • Implementere salgsstrategier

  Gjennomføre planen for å oppnå en konkurransedyktig fordel på markedet ved å posisjonere selskapets merke eller produkt og ved å rette produktet eller merket mot det rette publikum.

 • Utføre analyse av kundenes behov

  Analysere vanene og behovene til kundene og målgruppene for å utarbeide og iverksette nye markedsføringsstrategier og for å selge flere varer på en mer effektiv måte.

 • Utføre merkevareanalyse

  Foreta kvantitative og kvalitative analyser av alle nødvendige opplysninger for å vurdere en merkevares aktuelle status.

 • Lede den merkestrategiske planleggingsprosessen

  Administrere den strategiske planleggingsprosessen for merkevaren samt gi innovasjon og framgang i strategiplanleggingsmetodologier og forbedringer for forbrukerkommunikasjon for å basere innovasjon og strategier på forbrukernes innsikter og behov.

 • Koordinere reklamekampanjer

  Organisere tiltak for å fremme salget av et produkt eller en tjeneste; føre tilsyn med produksjonen av TV-reklame, annonser i aviser og tidsskrifter, foreslå postsendinger, e-postkampanjer, nettsteder, stands og andre markedsføringskanaler

 • Stimulere kreativitet i teamet

  Bruke teknikker som idémyldring for å stimulere kreativiteten i teamet.

Source: Sisyphus ODB