Yrke vedlikeholdskoordinator, kjøretøy

Vedlikeholdskoordinatorer, kjøretøy er ansvarlige for effektiv gjennomføring av alle kontrollprosesser for vedlikeholdsarbeid for kjøretøy for bytransport, og for effektiv bruk av planlegging av og tidsplaner for alle ressurser for å utføre vedlikeholdsoppgaver.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Prinsipper for maskinteknikk

  Forstå prinsipper for maskinteknikk, fysikk og materialvitenskap.

 • Elektronikkprinsipper

  Studie av elektrisk energi, mer spesifikt elektronet, kontroll og tydelige prinsipper for integrerte kretser og elektriske systemer.

 • Elektriske systemer som benyttes i transport

  Forstå hvordan elektriske systemer fungerer, deres spesifikasjoner og bruksområder i drift og systemer for transport av gods og mennesker.

 • Mekaniske kjøretøydeler

  Kjenne til de mekaniske komponentene som brukes i kjøretøyer og identifisere og løse mulige feil.

 • Mekaniske krav til kjøretøy i urbane områder

  Kjenne til lovkrav som kjøretøy må oppfylle for å brukes i byområder. Inspisere og vedlikeholde komponenter av kjøretøyets understell, sikre kjøretøyets sikkerhet, pålitelighet og kjørekomfort.

Ferdigheter

 • Beregne arbeidstid nøyaktig

  Vurdere nødvendig arbeidstid, utstyr og ferdigheter som kreves for å gjennomføre en oppgave.

 • Distribuere teknisk informasjon om drift av kjøretøy

  Distribuere informasjonsressurser, for eksempel tegninger, diagrammer og skisser, som beskriver nærmere de tekniske egenskapene til kjøretøyene.

 • Utføre numeriske beregninger

  Arbeide med tall og utføre komplekse beregninger. Forståelse av grunnleggende matematikk er avgjørende.

 • Administrere ueffektuerte ordrer

  Håndtere kontroll av status og restordre for å sikre at arbeidsordrene fullføres.

 • Lese standard blåkopier

  Lese og forstå standard planskisser, maskintegninger og prosesstegninger.

 • Vedlikeholde tilgjengelighet av kjøretøyreservedeler

  Opprettholde tilgjengeligheten av reservedeler til kjøretøy for å redusere reparasjonstiden for kjøretøy.

 • Etablere forbindelser mellom avdelinger for kjøretøyvedlikehold og -drift

  Opprette kommunikasjon mellom avdelinger for hhv. vedlikehold og driftsplanlegging. Sikre profesjonell drift som oppfyller angitte tidsplaner. Sikre utstyrets ytelse og tilgjengelighet.

 • Overholde tidsplan

  Arbeide og fullføre oppgaver som planlagt; gjennomføre arbeidsaktivitetene som er nødvendige for å kunne fullføre oppgaven i løpet av den angitte tidsrammen.

 • Programmere arbeid i henhold til innkommende ordre

  Programmere arbeid i henhold til innkommende ordre. Forutse den totale mengden ressurser som trengs for å utføre arbeidet, og delegere dette tilsvarende. Vurdere nødvendig arbeidstid, utstyr og arbeidskraft som kreves, og ta hensyn til tilgjengelige ressurser.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Organisere teknisk driftsinformasjon for kjøretøy

  Samle inn og behandle dokumenter med teknisk informasjon, som håndbøker fra leverandører.

 • Utføre IKT-feilsøking

  Identifisere problemer med servere, stasjonære datamaskiner, skrivere, nettverk og fjerntilgang, og gjennomføre tiltak for å løse problemene.

 • Følge arbeidsprosedyrer

  Følge prosedyrer for arbeidet på en strukturert og systematisk måte.

Source: Sisyphus ODB