Yrke vedlikeholdstekniker, flyplass

Vedlikeholdsteknikere på flyplasser har ansvar for vedlikehold av alt utstyr som er nødvendig for å sikre at flyplassen fungerer slik den skal, for eksempel visuelle hjelpemidler, elektriske flyplassystemer, bagasjesystemer, sikkerhetssystemer, fortau, drenering og vedlikehold av arealer uten fast dekke.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Flyplassikkerhetsforskrifter

  Kjenne til lufthavnsikkerhetsregler og -instrukser.

Ferdigheter

 • Samhandle med flyplassinteressenter

  Møte representanter for offentlige myndigheter, miljøeksperter, utviklere, interessegrupper og allmennheten, flyplassbrukere og andre interessenter for å vurdere ulike tjenester, fasiliteter og flyplassens nytteverdi.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Holde utstyr for flyplassvedlikehold i bruksklar tilstand

  Holde kostemaskiner, gressklippere og annet vedlikeholdsutstyr på flyplassen klare til bruk for å fjerne fremmedlegemer fra områder der luftfartøy er i bruk, og for å sikre at gresset i områder uten dekke er i henhold til forskriftene.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Rapportere sikkerhetshendelser på flyplassen

  Opprette omfattende rapporter om flysikkerhetshendelser, som å pågripe ustyrlige passasjerer, konfiskere bagasje eller skader på flyplasseiendom.

 • Utføre forebyggende flyplassvedlikehold

  Gjennomføre forebyggende vedlikehold av lufthavnutstyr og anlegg for å opprettholde sikkerhet, regelmessighet og effektiv drift av lufttrafikken.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Utføre manuelt arbeid uavhengig

  Vise evnen til å utføre grunnleggende manuelle oppgaver uten hjelp fra andre, uten behov for overvåking eller veiledning, og ta ansvar for egne handlinger.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Utvise sikker fremtreden

  Vise grader av modenhet ved å forstå egne kvaliteter og evner som kan være kilder til sikker fremtreden i ulike situasjoner.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

Source: Sisyphus ODB