Yrke vedlikeholdstekniker, flyplass

Vedlikeholdsteknikere på flyplasser har ansvar for vedlikehold av alt utstyr som er nødvendig for å sikre at flyplassen fungerer slik den skal, for eksempel visuelle hjelpemidler, elektriske flyplassystemer, bagasjesystemer, sikkerhetssystemer, fortau, drenering og vedlikehold av arealer uten fast dekke.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Flyplassikkerhetsforskrifter

  Kjenne til lufthavnsikkerhetsregler og -instrukser.

Ferdigheter

 • Samhandle med flyplassinteressenter

  Møte representanter for offentlige myndigheter, miljøeksperter, utviklere, interessegrupper og allmennheten, flyplassbrukere og andre interessenter for å vurdere ulike tjenester, fasiliteter og flyplassens nytteverdi.

 • Følge skriftlige instruksjoner

  Følge skriftlige instruksjoner for å utføre en oppgave eller gjennomføre en trinnvis framgangsmåte.

 • Holde utstyr for flyplassvedlikehold i bruksklar tilstand

  Holde kostemaskiner, gressklippere og annet vedlikeholdsutstyr på flyplassen klare til bruk for å fjerne fremmedlegemer fra områder der luftfartøy er i bruk, og for å sikre at gresset i områder uten dekke er i henhold til forskriftene.

 • Identifisere flyplassikkerhetsrisikoer

  Avdekke trusler knyttet til sikkerhet ved lufthavnen, og bruke prosedyrer for å motvirke dem på en rask, trygg og effektiv måte.

 • Rapportere sikkerhetshendelser på flyplassen

  Opprette omfattende rapporter om flysikkerhetshendelser, som å pågripe ustyrlige passasjerer, konfiskere bagasje eller skader på flyplasseiendom.

 • Utføre forebyggende flyplassvedlikehold

  Gjennomføre forebyggende vedlikehold av lufthavnutstyr og anlegg for å opprettholde sikkerhet, regelmessighet og effektiv drift av lufttrafikken.

 • Jobbe i et luftfartsteam

  Jobbe i en gruppe innen generelle luftfartstjenester, der hver enkelt person betjener sitt eget ansvarsområde for nå et felles mål, som for eksempel et godt kundesamspill, flysikkerhet og vedlikehold av fly.

 • Utføre manuelt arbeid uavhengig

  Vise evnen til å utføre grunnleggende manuelle oppgaver uten hjelp fra andre, uten behov for overvåking eller veiledning, og ta ansvar for egne handlinger.

 • Følge oppgitte instruksjoner

  Følge instrukser for å oppnå mål og oppfylle frister.

 • Anvende flyplasstandarder og -forskrifter

  Kjenne og anvende godkjente standarder og forskrifter for europeiske flyplasser. Anvende kunnskap for å håndheve flyplassregler, forskrifter og flyplassens sikkerhetsplan.

 • Utvise sikker fremtreden

  Vise grader av modenhet ved å forstå egne kvaliteter og evner som kan være kilder til sikker fremtreden i ulike situasjoner.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

Source: Sisyphus ODB