Yrke vedlikeholdstekniker, kloakknett

Vedlikeholdsteknikere i kloakknett inspiserer kloakk- og rørsystemer. Ved hjelp av bevegelige videokameraer finner de ut om systemene trenger vedlikehold og reparasjon.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer av rørledninger

  Kjenne til ulike typer rørledninger og deres ulike bruksområder. Skille mellom rørledninger som brukes til transport av varer over korte og lange avstander, og forstå deres respektive matesystemer.

Ferdigheter

 • Føre registre over vedlikeholdstiltak

  Føre et skriftlig register over alle reparasjoner og vedlikeholdstiltak som er foretatt, inkludert informasjon om delene og materialene som er brukt, osv.

 • Forhindre rørledningsforringing

  Ivareta rørledninger ved å utføre tilstrekkelig vedlikehold av systemet og belegget. Forebygge korrosjon, lekkasjer og andre problemer.

 • Vedlikeholde testutstyr

  Vedlikeholde utstyr som brukes til å teste kvaliteten på systemer og produkter.

 • Teste sensorer

  Teste sensorer ved hjelp av egnet utstyr. Innhente og analysere data. Overvåke og evaluere systemets ytelse, og iverksette tiltak ved behov.

 • Gjenkjenne tegn på korrosjon

  Avdekke tegn på korrosjonsreaksjoner mellom metall og miljø som medfører rust, groptæring på kobber, spenningssprekking og annet, og estimere korrosjonshastigheten.

 • Inspisere rørledninger

  Gå langs rørledninger for å identifisere skader eller lekkasjer; bruke elektronisk deteksjonsutstyr og gjennomføre visuelle inspeksjoner.

 • Vedlikeholde septiktanker

  Vedlikeholde utstrømmende kloakksystemer som bruker septiktanker til å samle kloakk og separere fast avfall fra den, fra bolighus eller bedrifter. Utføre rutineoppgaver for vedlikehold og rengjøring, og identifisere og reparere feil.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Registrere testdata

  Registrere data som er identifisert særskilt under foregående tester, for å kontrollere at testprosedyren gir visse resultater, eller for å undersøke reaksjonen til forsøkspersonen ved ekstraordinære eller uvanlige forhold.

 • Sikre arbeidsområde

  Sikre definering av grenser på driftsstedet, begrense tilgang, plassere skilt og gjennomføre andre tiltak for å garantere sikkerhet for offentligheten og de ansatte.

 • Overvåke kloakksystemkonstruksjon

  Føre tilsyn med korrekt bygging av kloakksystemer og metoder under bygging, installasjon og vedlikehold av kloakksystemer for å sikre samsvar med godkjente planer og driftssikkerhet.

 • Inspisere kloakk

  Inspisere kloakkrør for å påvise eksplosive gasser ved hjelp av gassanalyseutstyr.

 • Oppdage feil i rørledningsinfrastrukturen

  Påvise feil i infrastrukturen for rørledninger under bygging eller over tid. Påvise mangler som konstruksjonsfeil, korrosjon, bakkebevegelse, anboring ved en feiltakelse med mer.

 • Montere produserte rørledningsdeler

  Montere deler og komponenter laget for rørledninger i selskaper eller på anlegg. Konstruere rørledningsinfrastrukturer eller montere deler som er tatt ut for reparasjon. Bruke sveiseutstyr og annet verktøy i monteringsaktiviteter.

 • Forhindre skader på nytteinfrastruktur

  Kommunisere med energiverk eller bruke planer på stedet for eventuell nytteinfrastruktur som kan forstyrre eller bli skadet av et prosjekt. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

 • Reparere rørledninger

  Utføre vedlikeholds- og reparasjonsarbeid på rørledninger for å forhindre eller avhjelpe skader ved bruk av fjernstyrte roboter, om nødvendig.

 • Bruke rørledningsvideoutstyr

  Håndtere bevegelige videokameraer som inspiserer kloakksystemer og rørledninger visuelt. Dette kameraet festes via en lang kabel som er tvinnet på en vinsj. Analysere opptakene for å finne ut om det er nødvendig med reparasjon eller vedlikehold.

 • Undersøke sivile strukturer

  Utføre ikke-destruktiv testing av sivile strukturer, for eksempel broer og rørledninger, for å finne avvik eller skader.

 • Bruke testingutstyr

  Bruke utstyr til testing av ytelse og drift av maskiner.

Source: Sisyphus ODB