Yrke vedlikeholdstekniker, lærvarer

Vedlikeholdsteknikere, lærvarer programmerer og finjusterer ulike typer utstyr for skjæring, søm, etterbehandling og annet spesialutstyr for produksjon av lærvarer. De sørger for forebyggende og korrigerende vedlikehold av utstyret gjennom regelmessig kontroll av arbeidsvilkår og ytelse, feilanalyse, feilretting, reparasjon og utskiftning av komponenter, samt utføring av rutinemessig smøring. De gir opplysninger om bruk og energiforbruk til beslutningstakerne i selskapet.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

 • Vedlikehold av fottøyproduksjonsmaskiner

  Arkitektur og funksjonalitet til ulike typer maskiner for produksjon av fottøy, analyse av feil, reparasjonsprosesser og erstatning av komponenter/deler, og rutinemessig smøring samt forebyggende og korrigerende vedlikehold og kontroll av arbeidsvilkår og ytelse. 

Ferdigheter

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Vedlikeholde utstyr for fottøysammensetting

  Utarbeide planer for hyppighet, operasjoner, komponenter og materialer som skal brukes ved vedlikehold av fottøy. Montere, programmere, finjustere og utføre forebyggende og korrigerende vedlikeholde av ulike maskiner og utstyr innen produksjon av skotøy. Vurdere funksjonaliteten og ytelsen til forskjellige maskiner og forskjellig utstyr, oppdage feil og korrigere problemer, foreta reparasjoner og skifte komponenter og deler, samt utføre rutinemessig smøring og forebyggende og korrigerende vedlikehold. Registrere alle tekniske opplysninger knyttet til vedlikehold.

Source: Sisyphus ODB