Yrke vedlikeholdstekniker, skotøy

Vedlikeholdsteknikere, skotøy er de som monterer, programmerer og finjusterer ulike typer utstyr for skjæring, søm, montering og etterbehandling innen produksjon av fottøy. De utfører forebyggende og korrigerende vedlikehold, og arbeidsvilkår og ytelse kontrolleres regelmessig. De analyserer feil, retter problemer, reparerer og skifter ut komponenter eller deler, utfører rutinemessig smøring, gir opplysninger om bruk og energiforbruk, hovedsakelig til beslutningstakerne i selskapet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

  • Fottøykvalitet

    Kvalitetsspesifikasjoner for materialer, prosesser og ferdige produkter, de mest vanlige mangler i fottøy, framgangsmåter for rask prøving, framgangsmåter for laboratorieundersøkelser og forsøk samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. Kvalitetssikring av produksjonsprosesser og grunnleggende begreper med hensyn til kvalitet på skotøy og standarder for fottøy.

  • Utstyr for vedlikehold av sko

    Funksjonaliteten til det brede utstyret og de grunnleggende reglene for regelmessig vedlikehold.

  • Fottøymaterialer

    Egenskaper, komponenter, fordeler og begrensninger ved et stort utvalg materialer som brukes i produksjonen av fottøy: lær, lærerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, plast, gummi osv. 

  • Vedlikehold av fottøyproduksjonsmaskiner

    Arkitektur og funksjonalitet til ulike typer maskiner for produksjon av fottøy, analyse av feil, reparasjonsprosesser og erstatning av komponenter/deler, og rutinemessig smøring samt forebyggende og korrigerende vedlikehold og kontroll av arbeidsvilkår og ytelse. 

  • Fottøykomponenter

    Komponenter for fottøy både for overdel (vamp, kvartaler, fôringer, avstivere, tåpuffer, osv.) og bunn (såler, hæler, innleggssåler, osv.). Miljøkriterier og betydning av resirkulering. Velge ut egnede materialer og deler på grunnlag av deres innflytelse på skotøyets stil og egenskaper, kjennetegn og produksjonsmulighet. Framgangsmåter og metoder for kjemisk og mekanisk bearbeiding av lær og lærvarer.

  • Fottøyproduksjonsteknologi

    Fottøyprosessteknologi og maskiner som er involvert. Fottøyproduksjonen starter i klippe/klikkerommet, der øvre og nedre komponenter klippes til. De øverste komponentene settes sammen i lukkerommet ved å følge en presis rekkefølge med spesifikke operasjoner: løyping, bretting, søm, osv. De lukkede øvre, innersålen og andre nedre komponenter settes sammen i monteringsrommet, der hovedoperasjonene er påsetting av såler. Prosessen avsluttes med ferdigstilling i rom for etterbehandling og pakking.

  • Fottøymaskiner

    Funksjonene til det store spekteret av maskiner, og grunnleggende regler for regelmessig vedlikehold.

  • Helse- og sikkerhetsforskrifter

    Nødvendige helse-, sikkerhets-, hygiene- og miljøstandarder og regelverk for særlig virksomhet i sektoren.

Ferdigheter

  • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

    Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

  • Vedlikeholde utstyr for fottøysammensetting

    Utarbeide planer for hyppighet, operasjoner, komponenter og materialer som skal brukes ved vedlikehold av fottøy. Montere, programmere, finjustere og utføre forebyggende og korrigerende vedlikeholde av ulike maskiner og utstyr innen produksjon av skotøy. Vurdere funksjonaliteten og ytelsen til forskjellige maskiner og forskjellig utstyr, oppdage feil og korrigere problemer, foreta reparasjoner og skifte komponenter og deler, samt utføre rutinemessig smøring og forebyggende og korrigerende vedlikehold. Registrere alle tekniske opplysninger knyttet til vedlikehold.

  • Finne løsninger på problemer

    Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

  • Utøve en målrettet lederrolle mot kolleger

    Påta seg en lederrolle i organisasjonen og overfor kolleger for å gi underordnede veiledning og instrukser med sikte på å oppnå spesifikke mål.

  • Anvende kommunikasjonsteknikker

    Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

  • Arbeide i tekstilproduksjonsgrupper

    Arbeide i harmoni med kolleger i grupper i tekstil- og klesproduksjonsbransjen.

  • Bruke IT-verktøy

    Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

  • Lage tekniske tegninger av moteartikler

    Lage tekniske tegninger av klær, lærvarer og skotøy, inkludert både tekniske og designmessige tegninger. Brukes dem for å formidle designideer og produksjonsdetaljer til mønster-, verktøy- og utstyrsprodusenter, teknologer eller andre maskinoperatører for prøver og produksjon.

Source: Sisyphus ODB