Yrke veimerker

Veimerkere merker veier for å bedre sikkerheten, markere trafikkregulering og bidra til at veibrukerne finner fram. De bruker forskjellige typer maskineri for å male linjer på veien og montere annen markering som reflekser.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Veitrafikklover

  Forstå veitrafikkloven og veireglene.

 • Typer maling

  Ulike typer maling og kjemikalier som brukes i framstillingen av disse.

Ferdigheter

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Betjene veimerkingsmaskin

  Betjene maskinen som brukes til å fornye eller lage nye merker på veier og parkeringsplasser for å sikre orden i trafikken.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Inspisere maling

  Inspisere en malt overflate, enten en som er nylig malt eller et gammelt lag. Se etter bulker, sprekker, flassing, luftbobler, mugg og andre problemer.

 • Inspisere byggingsforsyninger

  Inspisere byggingsforsyninger for skade, fuktighet, tap eller andre problemer før materialet brukes.

 • Avhende ikke-farlig avfall

  Avhende avfall som ikke utgjør noen fare for helse og sikkerhet, på en måte som er i samsvar med rutinene for resirkulering og avfallshåndtering.

 • Inspisere asfalt

  Inspisere legging av asfalt, sikre at spesifikasjonene oppfylles, og at asfalten ikke renner.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Male med en malingspistol

  Bruke en malingspistol til å lakke eller male overflater på artikler som står stille eller beveger seg på et transportbånd. Fylle utstyret med en passende malingtype og spraye malingen på overflaten på en jevn og kontrollert måte for å forhindre at malingen drypper eller spruter.

 • Plassere midlertidige veiskilt

  Plassere midlertidige trafikkskilt, lys og hindringer for å varsle trafikanter om aktiviteter på veien.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Kassere farlig avfall

  Avhende farlige materialer som kjemiske eller radioaktive stoffer i henhold til forskrifter for helse, miljø og sikkerhet.

Source: Sisyphus ODB