Yrke ventelistekoordinator

Ventelistekoordinatorer garanterer den daglige administrasjonen av ventelistetid. De planlegger når operasjonssaler er tilgjengelige, og kaller inn pasienter til operasjoner. Ventelistekoordinatorer sørger for å optimalisere bruken av ressurser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Administrering av helseregistre

  Prosedyrer og viktighet av journalføring i et helsevesen som sykehus eller -klinikker, hvor informasjonssystemer brukes til å oppbevare og behandle registre, og hvordan de skal oppnå høyeste nøyaktighet i registrene.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Databeskyttelse

  Prinsipper, etiske spørsmål, regelverk og protokoller for vern av personopplysninger.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Overvåke venteliste

  Overvåke listen over pasienter som venter på en operasjon eller konsultasjon. Sørge for at den er nøyaktig og fullstendig.

 • Kommunisere via telefon

  Etablere kontakt via telefon ved å utføre og svare på anrop på en betimelig, profesjonell og høflig måte.

 • Sikre riktig avtaleadministrasjon

  Lage en god prosedyre for å administrere avtaler, inkludert retningslinjer for avbestilling og manglende oppmøte.

 • Besvare pasientenes spørsmål

  Svare imøtekommende og profesjonelt på alle henvendelser fra nåværende eller potensielle pasienter og pårørende for en helsetjenesteleverandør.

 • Identifisere pasientenes journaler

  Finne, hente og legge frem pasientjournaler på anmodning fra medisinsk personell.

 • Bruke styringssystem for elektroniske pasientjournaler

  Være i stand til å bruke spesifikk programvare for styring av helsetjenestejournaler etter hensiktsmessige regler for god praksis.

 • Utføre ressursplanlegging

  Estimere forventet ressursbruk med hensyn til tid, menneskelige og økonomiske ressurser som er nødvendige for å nå prosjektmålene.

Source: Sisyphus ODB