Yrke ventilasjonsingeniør, gruvedrift

Ventilasjonsingeniører, gruvedrift utformer og betjener systemer og utstyr for å sikre friskluftstilførsel og luftsirkulasjon i underjordiske gruver og rask fjerning av skadelige gasser. De samordner utformingen av ventilasjonsanlegg med gruveledelse, gruvesikkerhetsingeniør og planleggingsingeniør, gruvedrift.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Designtegninger

  Forstå konstruksjonstegninger som beskriver design av produkter, verktøy og tekniske systemer.

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

 • Datastyrt fluiddynamikk

  Prinsipper for datamanipulert fluidmekanikk, som avgjør funksjonen til væsker i bevegelse. 

Ferdigheter

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Administrere gruveventilasjon

  Overvåke, kontrollere og administrere luftkvaliteten i gruven. Overvåke ventilasjonsutstyret. Administrere utstyret for luftprøvetaking for å identifisere giftige gasser og gi råd og veiledning for hvordan de kan fjernes, for eksempel ved å installere ventilasjonsvifter.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Forberede tekniske rapporter

  Utarbeide tekniske rapporter som beskriver resultatene og prosessene for vitenskapelig eller teknisk forskning, eller vurderer framdriften av denne. Disse rapportene hjelper forskere med å holde seg oppdatert på nye funn.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identifisere styrker og svakheter ved ulike abstrakte, rasjonelle begreper som spørsmål, uttalelser og metoder knyttet til en særlig problematisk situasjon for å utforme løsninger og alternative metoder for å håndtere situasjonen.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

 • Bruke gruveplanleggingsprogramvare

  Bruk spesialisert programvare til å planlegge, designe og modellere gruvedrift.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Designe ventilasjonsnettverk

  Skissere ventilasjonsnettverket. Forberede og planlegge ventilasjonsoppsettet ved hjelp av spesialprogramvare. Designe systemer for oppvarming eller avkjøling etter behov. Forbedre effektiviteten til ventilasjonsnettverket for å redusere energiforbruket.

Source: Sisyphus ODB