Yrke verditransportør

Verditransportør sørger for sikker transport av verdifulle gjenstander mellom forskjellige steder, for eksempel transport av penger mellom butikker og banker. De laster og losser kjøretøyet, håndterer dokumentasjonen for overføringen, leverer gjenstandene til riktig sted og reagerer raskt på ran, i henhold til gjeldende sikkerhetsprotokoll. De kan også håndtere våpen og kjøre den pansrede bilen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Sikkerhetstrusler

  Typer trusler mot offentlig og privat sikkerhet, f.eks. ulovlig adgang, aggressiv atferd, overgrep, tyveri, overfall, kidnapping, drap og offentlig demonstrasjon.

Ferdigheter

 • Administrere tyveriforebygging

  Implementere tyveri- og ransforebyggende tiltak; overvåke sikkerhetsovervåkingsutstyr; sikre at sikkerhetsprosedyrer følges, om nødvendig.

 • Overholde prinsippene for selvforsvar

  Overholde prinsippet om at en person bør bruke så mye kraft som nødvendig for å forsvare seg mot et angrep. Bruk av dødelig kraft er begrenset til situasjoner som der angriperne selv bruker dødelig kraft.

 • Tilbyr sikret transport

  Håndtere sikker transport av kontanter eller andre verdisaker, som verdipapirer, juveler eller viktige personer.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Overvåke sikkerhetstiltak

  Overvåke og kontrollere implementeringen av forebyggings-, sikkerhets- og overvåkingstiltak for å vurdere deres effektivitet og gjøre justeringer i tilfelle utilfredsstillende resultater.

 • Håndtere leverte pakker

  Administrere leverte pakker og sørge for at alle når sin destinasjon i tide.

 • Administrere transport av kontanter

  Administrere hensiktsmessig og sikker transport av kontanter.

 • Administrere dokumentasjon for kjøretøylevering

  Sørge for at dokumentasjon for kjøretøylevering er korrekt og klar til riktig tid.

 • Sikre overholdelse av regelverk innen distribusjonsvirksomhet

  Overholde regler, retningslinjer og lovgivning som gjelder for transport- og distribusjonsaktiviteter.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Lesse av last

  Losse av varer fra transportkjøretøy på en sikker måte.

 • Laste last

  Samle varer som skal transporteres, og plassere dem i et transportkjøretøy.

Source: Sisyphus ODB