Yrke verktøyingeniør

Verktøyingeniører tegner nye verktøy for produksjonsutstyr. De utarbeider forespørsler om verktøytilbud. De estimerer kostnader og leveringstid, følger opp verktøykonstruksjon og har tilsyn med rutinemessig vedlikehold av verktøy. De analyserer også data for å finne årsaken til større verktøyproblemer og utarbeider anbefalinger og handlingsplaner for løsninger.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

 • CAE-programvare

  Programvaren for å utføre dataassistert teknikk (CAE) analyseoppgaver, f.eks. elementmetoden og datastyrt fluiddynamikk.

 • Fysikk

  Naturvitenskapen som omfatter studiet av materie, bevegelse, energi, kraft og tilknyttede begreper.

 • Bruk kunnskap om utviklet produkter til å utvikle alternativ produkter

  Trekke ut kunnskap eller design av informasjon fra alt som er menneskeskapt, og reprodusere det og alt annet som er basert på informasjonen som er trukket ut. Prosessen innebærer ofte å demontere noe og analysere komponenter og funksjoner i detalj.

 • Matematikk

  Matematikk er studiet av temaer som mengde, struktur, rom og endring. Det innebærer identifisering av mønstre og utforming av nye formodninger basert på dem. Matematikere streber etter å bevise sannheten eller falskheten i disse formodningene. Det finnes mange matematiske områder, hvorav noen i stor grad brukes til praktiske anvendelser.

 • Kvalitets- og syklustidoptimalisering

  Den mest optimale rotasjonen eller syklustiden og totale kvaliteten for et verktøy eller en maskinprosess.

 • Tekniske prinsipper

  Ingeniørelementer som funksjonalitet, repliserbarhet og kostnader knyttet til utformingen og hvordan de brukes i gjennomføringen av ingeniørprosjekter.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • CAD-programvare

  Den dataassisterte designprogramvaren (CAD) for å opprette, endre, analysere eller optimalisere et design.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • Produksjonsprosesser

  Materialer og teknikker som kreves i produksjons- og distribusjonsprosesser.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegneprogramvare og de ulike symbolene, perspektivene, enhetene for måling, notasjonssystemene, visuelle stilene og sideoppsettene som brukes i tekniske tegninger.

Ferdigheter

 • Bestemme produksjonsmuligheter

  Fastslå om et produkt eller dets komponenter kan framstilles ved bruk av tekniske prinsipper.

 • Bygge fysisk modell av et produkt

  Bygge en modell av produktet i tre, leire eller annet materiale, for hånd eller ved hjelp av elektrisk verktøy.

 • Bruke en datamaskin

  Bruke datautstyr eller digitale enheter til å lette kvalitetskontroll, datastyring og kommunikasjon. Følge instruksjonene gitt av et dataprogram, opprette datafiler eller dokumenter.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Anslå varigheten av arbeid

  Utarbeide nøyaktige beregninger for tiden som er nødvendig for å oppfylle fremtidige tekniske oppgaver, basert på tidligere og nåværende informasjon og observasjoner, eller planlegge den anslåtte varigheten til individuelle oppgaver i et gitt prosjekt.

 • Bruke teknisk tegneprogramvare

  Utarbeide teknisk design og tekniske tegninger ved hjelp av spesialprogramvare.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Godkjenne teknisk design

  Godkjenne det ferdige tekniske designet for videresending til faktisk produksjon og montering av produktet.

 • Lese tekniske tegninger

  Lese tekniske tegninger av et produkt laget av en ingeniør, med sikte på å foreslå forbedringer, lage modeller av produktet eller ta den i bruk.

 • Lage en virtuell modell av et produkt

  Lage en matematisk eller tredimensjonal datagrafisk modell av produktet ved hjelp av et CAE-system eller en kalkulator.

 • Bruke CAD-programvare

  Bruke systemer for dataassistert konstruksjon (CAD) til hjelp ved utarbeidelse, endring, analyse eller optimering av et design.

 • Justere tekniske design

  Justere utformingen av produkter eller produktdeler slik at de oppfyller kravene.

 • Bruke dataassisterte tekniske systemer

  Bruke CAE-programvare (computer-aided engineering) til å foreta stresstester i forbindelse med tekniske design.

Source: Sisyphus ODB