Yrke vermutprodusent

Vermutprodusenter utfører alle produksjonsprosessene som kreves for å produsere vermut. De blander ingredienser og planteråstoffer med vin og andre alkoholsterke drikker. De utfører bløtlegging, blanding og filtrering av drikker sammen med planteråstoffene. Dessuten er håndterer de modningen av drikker og utarbeider prognoser for når vermuten er klar for tapping på flasker.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Frukt- og grønnsaksmaserasjon

  Trekke essenser ut fra vegetariske materialer for å oppnå ønskede aromatiske egenskaper.

 • Vinblanding

  Blandingsprosesser for vin der det tas hensyn til faktorer som påvirker hvordan vinen oppfattes av den som smaker og fjerner alt som kan stå i veien for en objektiv smaking.

 • Vintyper

  Den store variasjonen av viner, herunder de forskjellige typer, regioner og særlige egenskaper ved hver enkelt vin. Prosessen bak vinen, f.eks. typer av druer, prosedyrer ved gjæring og de typene av vekster som førte til det ferdige produktet.

 • Drikkefiltreringsprosesser

  Sikker og økonomisk metode for å fjerne urenheter fra matprodukter og utvide holdbarheten. Viktigheten av forurensningskontroll og hvordan det bidrar til at produkter får høy kvalitet, betydelig reduksjon av avfall og minimal mengde produktsvinn.

Ferdigheter

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Arbeide med mistellebaser

  Bruke fremgangsmåten med å tilsette alkohol til juice av knuste druer i stedet for å gjære dem for å produsere alkohol.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Gjennomføre aromatisering av viner

  Bruk utstyr og teknikker for å tilsette botaniske stoffer til vin for å forbedre eller fremme smak av spesielle viner.

 • Røre urter i kar

  Bruke egnet utstyr til å røre i kar med urter mens det tilføres aromaer.

 • Blande drikkevarer

  Blande drikkevarer for å lage nye drikkeprodukter som er attraktive for markedet, interessante for selskaper og innovative i markedet.

 • Betjene siler for botaniske stoffer

  Betjene siler for å skille ut botaniske stoffer og urter fra vermuten.

 • Sjekke flasker med tanke på emballasje

  Sjekke flasker med hensyn til emballasje. Bruke testprosedyrer for å kontrollere om flasken er egnet til å inneholde mat- og drikkeprodukter. Følge spesifikasjoner for flaskefylling som er lovfestede eller bestemt av selskapet.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • La alkoholholdige drikkevarer eldes i tønner

  Følge egnede framgangsmåter for å tømme visse alkoholholdige drikker (for eksempel vin, brennevin, vermut) i kar og elde dem i tiden som kreves. Bruke teknikker for å gi dem spesielle egenskaper.

 • Sikre riktige forhold i vinkjellere

  Ivareta viktige faktorer i vinkjellere, som temperatur og fuktighet som må sikres av et klimakontrollsystem. Beskytte vinkjellere mot temperatursvingninger ved å velge vinkjellere som er bygget under jorden.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

Source: Sisyphus ODB