Yrke video- og filmproduksjonsassistent

Video- og filmproduksjonsassistenter er ansvarlige for organisering, tidsplanlegging og planlegging av rollebesetningen, mannskapet og aktiviteter på et sett. De hjelper video- og filmregissører og sørger for at budsjetter overholdes, og at all produksjonsaktivitet går etter planen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

Ferdigheter

 • Koordinere øvinger

  Organisere øvingsplaner for skuespillere og besetningen, samle og oppdatere nødvendige kontaktopplysninger samt organisere eventuelle møter for skuespillerne og besetningen.

 • Håndtere papirarbeid

  Håndtere jobbrelatert papirarbeid i henhold til alle aktuelle krav.

 • Koordinere transport

  Planlegge transportdrift.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Analysere målfremgang

  Analysere de trinnene som er iverksatt for å nå organisasjonens mål, for å kunne vurdere fremdriften som er gjort, og gjennomførbarheten av målene, og for å sikre at målene kan oppfylles i henhold til tidsfristene.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Utvikle prosjektplan

  Definere prosjektgjennomføringstrinnene og opprette en tidsplan. Synkronisere nødvendige aktiviteter, og ta hensyn til produksjonselementenes sammenfall. Utarbeide en tidsplan.

 • Samarbeide med en teknisk stab innen kunstneriske produksjoner

  Samordne den kunstneriske virksomheten din med andre som spesialiserer seg på prosjektets tekniske side. Informere det tekniske personalet om planene og metodene dine, og få tilbakemelding om gjennomføringsevne, kostnader, framgangsmåter og andre relevante opplysninger. Kunne forstå vokabularet og praksisen for tekniske problemer

Source: Sisyphus ODB