Yrke video- og filmproduksjonsleder

Video- og filmproduksjonsledere er ansvarlig for den generelle produksjonen av en film eller et TV-program. De redigerer og oversetter manuset til audiovisuelle bilder. Video- og filmproduksjonsledere har tilsyn med og styrer filmmannskapet. De formidler sin kreative visjon til skuespillerne, lyd- og videoutstyrsoperatørene, lysteknikerne osv. og leder dem. Video- og filmproduksjonsledere har også tilsyn med redigering av filmmaterialet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fotografering

  Kunst og praksis med å opprette estetisk tiltalende bilder ved å registrere lys eller elektromagnetisk stråling.

 • Kinematografi

  Registrering av lys og elektromagnetisk stråling for å skape film. Registrering kan skje elektronisk med en bildeføler eller kjemisk på lett følsomme materialer, som filmlager.

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Belysningsteknikker

  Egenskaper ved teknikker som brukes til å skape atmosfære og effekter på kamera eller på scenen, utstyret som trengs og riktig oppsett å bruke.

 • Audiovisuelt utstyr

  Kjennetegn ved og bruk av ulike verktøy som bidrar til å stimulere synet og hørselsansen.

Ferdigheter

 • Tilpasse seg medietype

  Tilpasse seg ulike medietyper, for eksempel TV, filmer, reklamer og andre. Tilpasse arbeidet etter medietype, produksjonsskala, budsjett, sjanger og lignende.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Fortelle en historie

  Fortelle en sann eller fiktiv historie for å engasjere et publikum, få dem til å kjenne seg igjen i karakterene i historien. Holde publikumet interessert i historien og formidle poenget med historien, hvis den har et.

 • Jobbe med filmredigeringsteam

  Jobbe sammen med filmredigeringsteamet under etterproduksjon. Sørge for at sluttproduktet er i samsvar med spesifikasjonene og den kreative visjonen.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Jobbe med dramatikere

  Arbeide med forfattere på seminarer eller gjennom opplegg for skriptutvikling.

 • Lede cast og crew

  Lede rollebesetning og mannskap innen film eller teater. Instruere dem om den kreative visjonen, hva de skal gjøre og hvor de skal være. Håndtere de daglige produksjonsaktivitetene for å sikre at alt fungerer som det skal.

 • Jobbe med fotograferingsleder

  Jobbe med fotograferingsleder om den kunstneriske og kreative visjonen som må følges under produksjon av en film eller et teaterstykke.

 • Studere relasjoner mellom karakterer

  Studere karakterer i manuskripter og deres relasjon til hverandre.

 • Se utdrag

  Se uredigerte scener og opptak etter filming for å kontrollere kvaliteten. Avgjøre hvilke opptak som skal brukes, og hva som må redigeres.

 • Sikre visuell kvalitet på settet

  Inspisere og endre landskapet og sett-utformingen for å sikre at den visuelle kvaliteten er optimal med hensyn til begrensninger knyttet til tid, budsjett og arbeidskraft.

 • Studere mediekilder

  Studere ulike mediekilder som kringkastinger, trykte medier og nettmedier for å få inspirasjon til utvikling av kreative konsepter.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Jobbe med forhåndsproduksjonsteam

  Rådføre seg med forhåndsproduksjonsteamet om forventninger, krav, budsjett osv.

Source: Sisyphus ODB