Yrke video- og filmredigerer

Video- og filmredigerere har ansvar for oppbygging og klipping av råmateriale, logisk og estetisk, ved produksjon av filmer, fjernsynsserier osv. De omorganiserer scener som er spilt inn, og bestemmer hvilke spesialeffekter som er nødvendige. Video- og filmredigerere har et nært samarbeid med lydredaktører og sjefdirigenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

 • Bevegelsesgrafikk

  Teknikkene og programvaren for å skape illusjonen av bevegelse, f.eks. keyframing, Adobe After Effects og Nuke.

 • Filmproduksjonsprosess

  De forskjellige utviklingsstadiene i en film, som manusskriving, finansiering, filming, redigering og distribusjon.

 • Multimediesystemer

  Metoder, framgangsmåter og teknikker som gjelder driften av multimediesystemer, vanligvis en kombinasjon av programvare og maskinvare, og som inneholder ulike typer medier, f.eks. video og lyd.

 • Personlige registiler

  Forstå og analysere atferden til spesifikke regissører.

 • Grafisk design

  Teknikker for å skape en visuell framstilling av ideer og meldinger.

Ferdigheter

 • Følge anvisningene til den kunstneriske direktøren

  Følge direktørens instruksjoner og forstå hans/hennes kreative visjon.

 • Overvåke video- og filmredigeringsteam

  Overvåke multimediekunstnere og andre medlemmer av video- og filmredigeringsteamet for å sikre at redigeringen gjøres i tide og i henhold til produksjonsteamets kreative visjon.

 • Synkronisere lyd med bilder

  Synkronisere lyd og bilde.

 • Klippe råopptak digitalt

  Klippe råopptak digitalt for å sette sammen filmsekvensen og avgjøre hva som kan brukes.

 • Søke i databaser

  Søke etter informasjon eller mennesker ved hjelp av databaser.

 • Se utdrag

  Se uredigerte scener og opptak etter filming for å kontrollere kvaliteten. Avgjøre hvilke opptak som skal brukes, og hva som må redigeres.

 • Konsultere med produksjonsdirektør

  Konsultere med regissøren, produsenten og klientene gjennom hele produksjonen og etterproduksjonen.

 • Konsultere med produsent

  Konsultere med en filmprodusent om krav, frister, budsjett og andre spesifikasjoner.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Inspisere utstyr

  Starte og stoppe utstyr; identifisere og feilsøke tekniske problemer og gjennomføre mindre reparasjoner. Overvåke kontrollutstyret for å identifisere sikkerhets- og miljøfarer.

 • Lagre ukuttede opptak til datamaskin

  Lagre opptak og lyd som ikke er klippet, i filer på datamaskinen.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

Source: Sisyphus ODB