Yrke videodesigner

Videodesignere utvikler et projisert bildedesignkonsept for en forestilling og har tilsyn med gjennomføringen av det. Arbeidet deres er basert på research og kunstnerisk visjon. Designen deres er påvirket av og påvirker andre design og må være i samsvar med disse designene og den overordnede kunstneriske visjonen. Designerne samarbeider derfor tett med kunstneriske ledere, operatører og det kunstneriske teamet. Videodesignere klargjør mediefragmenter som skal brukes i en forestilling, noe som kan involvere opptak, komponering, manipulering og redigering. Under øvelser og forestillinger veileder de operatørene for å sikre optimal timing og manipulering. Videodesignere utarbeider innspillingsplaner og annen dokumentasjon for å støtte operatørene og produksjonsmannskapet. Videodesignere arbeider også noen ganger som selvstendige kunstnere og skaper videokunst utenfor en forestillingskontekst.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Veilede ansatte for å gjennomføre fremføringen

  Gi alle teammedlemmer instruksjoner om hvordan de skal gjennomføre fremføringen.

 • Oppdatere designresultater under øvinger

  Oppdatere designresultatene basert på observasjon av scenebildet under prøvene, særlig der de forskjellige designene og handlingen integreres.

 • Innstille en projektor

  Fokusere og justere en projektor.

 • Følge med på utviklingen innen designteknologi

  Identifisere og utforske de nyeste utviklingene innen teknologi og materialer som brukes i liveopptredenbransjen, for å skape en oppdatert teknisk bakgrunn for ens personlige designarbeid.

 • Analysere partitur

  Analyse partituret, formen, temaene og strukturen i et musikkstykke.

 • Drifte en medieserver

  Opprette og drive en medieserver.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Tilpasse eksisterende design til endrede forhold

  Tilpasse et eksisterende design til endrede omstendigheter og sikre at den kunstneriske kvaliteten på det opprinnelige desginet gjenspeiles i det endelige resultatet.

 • Foreslå forbedringer for kunstnerisk produksjon

  Vurdere tidligere kunstnerisk aktivitet med sikte på å forbedre fremtidige prosjekter.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Utvikle designkonsept

  Undersøke informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for designen av en bestemt produksjon. Lese skript og rådføre deg med regissører og andre medlemmer av produksjonstaben, for å utvikle designkonsepter og planlegge produksjoner.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Redigere digitale bevegelige bilder

  Bruke spesialprogramvare til å redigere videobilder til bruk i en kunstnerisk produksjon.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Utvikle designideer i samarbeid

  Dele og utvikle designideer med det kunstneriske teamet. Konseptualisere nye ideer uavhengig og sammen med andre. Presentere ideen din, få tilbakemeldinger og ta dem i betraktning. Sørge for at designet passer til arbeidene fra andre designere.

 • Analysere scenografien

  Analysere utvelgelsen og distribusjonen av materielle elementer på en scene.

 • Forske på nye ideer

  Lete grundig etter informasjon for å utvikle nye ideer og konsepter for å designe et spesifikt produksjonsgrunnlag.

 • Verifisere gjennomførbarhet

  Tolke en kunstnerisk plan og verifisere gjennomførbarheten for designen.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Analysere det kunstneriske konseptet basert på scenehandlinger

  Analysere en liveopptredens kunstneriske konsept, form og struktur basert på observasjon under prøver eller improvisasjon. Skape et strukturert grunnlag for utformingen av en bestemt produksjon.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Presentere detaljerte designforslag

  Utarbeide og framlegge detaljerte designforslag for en bestemt produksjon for en blandet gruppe mennesker, herunder personale med teknisk, kunstnerisk og ledelsesrelatert bakgrunn.

 • Vurdere behov for strømtilgang

  Forberede og håndtere forsyning av elektrisk strøm til ulike områder.

 • Overvåke sosiologiske trender

  Identifisere og undersøke sosiologiske trender og bevegelser i samfunnet.

Source: Sisyphus ODB