Yrke videokunstner

Videokunstnere lager videoer ved hjelp av analoge eller digitale teknikker for å oppnå spesialeffekter eller animasjoner, ved hjelp av film-, bilde- eller dataverktøy eller andre elektroniske verktøy.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • åndsrett

  Forskrifter som regulerer settet av rettigheter som skal verne produkter mot ulovlig krenkelse.

Ferdigheter

 • Innstille en projektor

  Fokusere og justere en projektor.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

 • Konvertere til animert objekt

  Konvertere reelle gjenstander til animerte elementer ved hjelp av animasjonsteknikker som f.eks. optisk skanning.

 • Blande levende bilder

  Følge ulike videostrømmer av en hendelse i nåtid, og blande dem sammen med spesialisert utstyr og programvare.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Sette opp kameraer

  Sette opp kameraer og klargjøre dem for bruk.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Samarbeide med en teknisk stab innen kunstneriske produksjoner

  Samordne den kunstneriske virksomheten din med andre som spesialiserer seg på prosjektets tekniske side. Informere det tekniske personalet om planene og metodene dine, og få tilbakemelding om gjennomføringsevne, kostnader, framgangsmåter og andre relevante opplysninger. Kunne forstå vokabularet og praksisen for tekniske problemer

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokale forhold

  Justere planer til andre lokasjoner med hensyn til det kunstneriske konseptet.

 • Lage spesialeffekter

  Skape spesielle visuelle effekter i henhold til manus, blande kjemikalier og lage spesifikke deler av et bredt utvalg av materialer.

 • Utvikle animasjoner

  Designe og utvikle visuelle animasjoner ved bruk av kreativitet og dataferdigheter. Få objekter eller karakterer til å virke naturtro ved å manipulere lys, farge, tekstur, skygge og transparens, eller manipulere statiske bilder for å gi en illusjon av bevegelse.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Lage digitale bilder

  Bruke programvare for animasjon eller modellering for å lage og behandle to- og tredimensjonale digitale bilder av animerte objekter eller bilder som illustrerer en prosess.

 • Redigere digitale bevegelige bilder

  Bruke spesialprogramvare til å redigere videobilder til bruk i en kunstnerisk produksjon.

 • Administrere elektronisk innhold

  Sikre at innholdet på nettstedet er oppdatert, organisert og attraktivt, og at det oppfyller publikums behov, selskapets krav og internasjonale standarder, ved å kontrollere lenker, fastsette en tidsplan for offentliggjøring og orden.

 • Lage bevegelige avbildninger

  Lage og utvikle todimensjonale og tredimensjonale bevegelige bilder og animasjoner.

 • Vedlikeholde audiovisuelt utstyr

  Gjennomføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på audiovisuelt utstyr, og mindre reparasjoner, for eksempel utskifting av deler og kalibrering av instrumenter, på utstyr som brukes i bearbeiding av lyd og bilder.

 • Levere multimedieinnhold

  Utvikle multimediematerialer, for eksempel skjermdumper, grafikk, lysbildefremvisninger, animasjoner og videoer, som skal brukes som innhold integrert i en bredere informasjonssammenheng.

 • Lage animerte fortellinger

  Utvikle sekvenser og handlingsforløp for animerte fortellinger ved å bruke dataprogramvare og håndtegningsteknikker.

 • Designgrafikk

  Anvende ulike visuelle teknikker for å designe grafisk materiale. Kombinere grafiske elementer for å formidle begreper og ideer.

Source: Sisyphus ODB