Yrke videooperatør

Videooperatører styrer bildene (projisert) under en forestilling basert på det kunstneriske eller kreative konseptet, i samspill med utøverne. Arbeidet deres er påvirket av og påvirker resultatene for andre operatører. Derfor samarbeider de tett med designerne, operatørene og utøverne. Videooperatører klargjør mediefragmenter, fører tilsyn med monteringen, styrer det tekniske mannskapet, programmerer utstyret og håndterer videosystemet. Arbeidet deres er basert på planer, instruksjoner og annen dokumentasjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Konsultere med interessenter om gjennomføring av en produksjon

  Rådføre seg med ulike mennesker og grupper som er interessenter i produksjonen. Være på linje når det gjelder den praktiske siden av produksjonen, og holde dem oppdatert.

 • Installere bildeutstyr

  Installere og koble sammen projeksjon- og bildeutstyr.

 • Delta i sceneaktiviteter

  Registrere handlingen på scenen, og samhandle med den. Treffe beslutninger på riktig tidspunkt og med riktig fremgangsmåte i et produksjonsmiljø for å sikre flyt i fremføringen.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Bruke teknisk dokumentasjon

  Forstå og bruke teknisk dokumentasjon i den overordnede tekniske prosessen.

 • Drifte en medieserver

  Opprette og drive en medieserver.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Organisere ressurser for kunstnerisk produksjon

  Samordne menneskelige og materielle ressurser samt kapitalressurser innenfor kunstnerisk produksjon, basert på den aktuelle dokumentasjonen, for eksempel manuskripter.

 • Tolke kunstneriske intensjoner

  Tolke forfatterens kunstneriske intensjoner.

 • Sette opp projeksjonsutstyr

  Installere og koble til utstyr for projeksjon i en kunstnerisk sammenheng.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Blande levende bilder

  Følge ulike videostrømmer av en hendelse i nåtid, og blande dem sammen med spesialisert utstyr og programvare.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Støtte en designer i utviklingsprosessen

  Støtte designere gjennom utviklingsprosessen.

 • Kommunisere under show

  Kommunisere effektivt under liveopptredener og forvente tekniske feil som kan oppstå.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Registrere informasjon om utført kunstnerisk produksjon

  Registrere og dokumentere en produksjon i alle fasene rett etter utførelsesperioden, slik at den kan reproduseres, slik og all relevant informasjon forblir tilgjengelig.

 • Justere projektor

  Justere innstillingene på projeksjonsutstyr for å få et skarpt og rett posisjonert bilde.

 • Planlegge audiovisuelle opptak

  Planlegge audiovisuelle opptak.

 • Redigere digitale bevegelige bilder

  Bruke spesialprogramvare til å redigere videobilder til bruk i en kunstnerisk produksjon.

 • Bruke kommunikasjonsutstyr

  Konfigurere, teste og betjene forskjellige typer kommunikasjonsutstyr, for eksempel overføringsutstyr, digitalt nettverksutstyr eller telekommunikasjonsutstyr.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

 • Tilpasse kunstnerisk plan til lokale forhold

  Justere planer til andre lokasjoner med hensyn til det kunstneriske konseptet.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Utføre kvalitetskontroll av design under en kjøring

  Kontrollere og sikre kvaliteten på designresultater under en kjøring.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

Source: Sisyphus ODB