Yrke videotekniker

Videoteknikere monterer, klargjør, kontrollerer og vedlikeholder utstyr for å gi optimal projisert bildekvalitet for en liveopptreden. De samarbeider med turnemannskapet for å losse, montere og betjene bildeutstyr og instrumenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Holde tritt med trender

  Overvåke og følge nye trender og utviklinger innen spesifikke sektorer.

 • Jobbe trygt med elektriske mobile systemer under tilsyn

  Ta nødvendige forholdsregler i forbindelse med bruk, under tilsyn, av midlertidig strømforsyng til forestillinger og kunstutstilllinger.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Pakke elektronisk utstyr

  Pakke sensitivt elektronisk utstyr trygt for lagring og transport.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Sette opp kameraer

  Sette opp kameraer og klargjøre dem for bruk.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Gjennomføre en framvisning

  Bruke projeksjonsutstyr på en sikker og effektiv måte for å projisere bilder på en bakgrunn i kunstnerisk eller kulturell sammenheng.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Montere utstyr til avtalt tid

  Sørge for å sette opp utstyr i henhold til tidsfrister og tidsplaner.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Vedlikeholde audiovisuelt utstyr

  Gjennomføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på audiovisuelt utstyr, og mindre reparasjoner, for eksempel utskifting av deler og kalibrering av instrumenter, på utstyr som brukes i bearbeiding av lyd og bilder.

 • Justere projektor

  Justere innstillingene på projeksjonsutstyr for å få et skarpt og rett posisjonert bilde.

 • Sette opp projeksjonsutstyr

  Installere og koble til utstyr for projeksjon i en kunstnerisk sammenheng.

Source: Sisyphus ODB