Yrke vindusvasker

Vindusvaskere bruker rengjøringsprodukter som svamper og vaskemidler for å vaske vinduer, speil og andre glassoverflater på bygninger, både utvendig og innvendig. De bruker egne stiger for å rengjøre høye bygninger og bruker sikkerhetsseler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Risikovurdering for vindusvask

  Risikovurderingsprosess som tar hensyn til alle risikofaktorer, overvåking av kontrolltiltak og registrering av vurderinger knyttet til arbeid som er knyttet til vindusvaskfeltet.

 • Personlig verneutstyr

  Typer beskyttende materialer og utstyr beregnet på ulike typer oppgaver, f.eks. generelle eller spesialiserte rengjøringsaktiviteter.

 • Renholdsbransjens helse- og sikkerhetstiltak

  Proaktive og reaktive metoder som brukes i renholdsbransjen for å ivareta helse og sikkerhet for alle arbeidstakere og tredjepersoner.

Ferdigheter

 • Fylle ut rapportark over aktivitet

  Føre et skriftlig register over de tjenester som er utført, regelmessig eller punktlig, med antall timer med arbeid og underskrift.

 • Følge rapporteringsrutiner

  Bruke og følge prosedyrene for rapportering av skader, brekkasje eller klager eller uenigheter til aktuell tilsynsmyndighet.

 • Bruke et vannmatet polsystem

  Bruke påler utstyrt med børster og vannspredningsmekanismer til å nå vinduer og fasader i høyden.

 • Vedlikeholde rengjøringsutstyr

  Rengjøre og vedlikeholde utstyret og materialet som brukes til rengjøring.

 • Vedlikeholde standarder for personlig hygiene ved rengjøring

  Sørge for å være ren og velstelt og ha på verneutstyr ved utførelse av rengjøringsaktiviteter, i henhold til helse- og sikkerhetsprosedyrene som gjelder for oppgaven eller organisasjonen.

 • Rengjøre glassflater

  Bruke rengjøringsprodukter for å rengjøre glassflater, særlig vinduer.

 • Følge prosedyrer for kontroll av helsefarlige stoffer

  Følge prosedyrene for kontroll av helsefarlige stoffer (COSHH) for aktiviteter som involverer farlige stoffer, for eksempel bakterier, allergener, spillolje, maling eller bremsevæsker, som resulterer i sykdom eller personskade.

 • Avhende ikke-farlig avfall

  Avhende avfall som ikke utgjør noen fare for helse og sikkerhet, på en måte som er i samsvar med rutinene for resirkulering og avfallshåndtering.

 • Følge organisatoriske retningslinjer i renholdsbransjen

  Anvende og følge alle protokoller eller retningslinjer som selskapet har beskrevet, i ditt særlige rengjøringsområde. Det kan også innebære å til enhver tid bruke den uniformen eller plagget man har fått tildelt, eller å bruke særskilt utstyr eller materialer.

 • Håndtere kjemiske rengjøringsmidler

  Sikre riktig håndtering, lagring og kassering av rengjøringskjemikalier i samsvar med reglene.

 • Forberede rengjøringsmaterialer for vindusvask

  Sikre forsvarlig klargjøring av rengjøringsprodukter og -utstyr som trengs ved rengjøring av vinduer i høyden, som stiger, kraner og tautilgangsutstyr.

 • Rapportere vindusskader

  Informere kunden eller de ansvarlige myndighetene om skader som har oppstått under eller før vindusvask.

 • Beskytte vindusrammer

  Bruke en beskyttelsesplate på rammene eller kantene til vinduene for å beskytte dem mot riper eller smuss.

 • Vedlikeholde beholdningen av rengjøringsartikler

  Følge opp lageret av rengjøringsmidler, bestille nye artikler når lageret er tomt, og følge nøye med på bruken av dem for å opprettholde en konstant tilførsel.

Source: Sisyphus ODB