Yrke vinfermenterer

Vinfermenterere betjener tanker for å fermentere presset frukt eller druesaft til vin. De tilsetter bestemte mengder av presset frukt i vintanker og blander dem med sirup, kjemikalier eller gjær. De arbeider for å forebygge bakterievekst under fermenteringen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vinfermenteringsprosess

  Prosess i forbindelse med fermentering av vin, som omfatter de ulike trinnene som skal følges, tiden prosessen tar og parameterne til produktet.

 • Bioteknologi

  Teknologi som bruker, endrer eller utnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter for å utvikle nye teknologier og produkter beregnet på bestemte bruksområder.

 • Druevarianter

  Sorter av druer og vin som kan framstilles med dem. Spesifikasjoner under gjæring og behandling av juice under prosessen.

 • Fermenteringsprosessene til drikkevarer

  Gjæringsprosessen i forbindelse med konvertering av sukker til alkohol, gasser og syrer. 

Ferdigheter

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Overvåke vinproduksjonsprosessen

  Ha evne til å føre tilsyn med hele vinproduksjonsprosessen basert på en stor forståelse og erfaring på dette området. Denne helikoptervisjonen gjør det mulig for ham/henne å ta beslutninger og lede ansatte til å jobbe for å oppnå utsøkt vin.

 • La alkoholholdige drikkevarer eldes i tønner

  Følge egnede framgangsmåter for å tømme visse alkoholholdige drikker (for eksempel vin, brennevin, vermut) i kar og elde dem i tiden som kreves. Bruke teknikker for å gi dem spesielle egenskaper.

 • Sterilisere fermenteringstanker

  Sterilisere arbeidsplass og utstyr ved hjelp av slanger, skrapere, børster eller kjemiske løsninger.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Håndtere vinproduksjonsmaskiner

  Betjene maskiner, apparater og spesialutstyr designet for produksjon og fremstilling av vin. Foreta vedlikehold av og iverksette forebyggende tiltak på maskineriet for å sikre driftssikkerhet.

 • Avtappe viner

  Tappe vin ved å tappe vinen av sedimenter som samler seg i bunnen av beholdere, f.eks. en glassballong. Benytte maskiner som er nødvendige for å utføre tappeprosessen.

 • Overvåke fermentering

  Føre tilsyn med og kontrollere fermentering. Overvåke bunnfelling av juice og fermentering av råstoff. Kontrollere fremdriften i fermenteringsprosessen for oppfyllelse av spesifikasjonene. Måle, teste og tolke fermenteringsprosess- og kvalitetsdata i henhold til spesifikasjoner.

 • Overvåke temperatur i produksjon av mat og drikker

  Overvåke og kontrollere påkrevde temperaturer i de forskjellige produksjonsfasene fram til produktet når egnede egenskaper i henhold til spesifikasjonene.

 • Sikre sanering

  Holde arbeidsområder og utstyr fritt for skitt, infeksjoner og sykdommer ved å fjerne avfall og søppel og sørge for tilstrekkelig rengjøring.

 • Forberede beholdere for drikkefermentering

  Forberede beholdere for drikkefermentering, avhengig av hvilken type drikk som skal produseres. Dette inkluderer egenskapene som de forskjellige beholderne kan gi til sluttproduktet.

Source: Sisyphus ODB