Yrke virksomhetsarkitekt

Virksomhetsarkitekter balanserer teknologiske muligheter med virksomhetskrav. De opprettholder også et helhetlig syn på organisasjonens strategi, prosesser, informasjon og IKT-ressurser, og knytter virksomhetens misjon, strategi og prosesser til IKT-strategien.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forretningsstrategibegreper

  Terminologien knyttet til utforming og gjennomføring av større tendenser og mål, som tas av organisasjonens ledere samtidig som det tas hensyn til deres ressurser, konkurranse og miljøer.

 • Objektorientert modellering

  Det objekt-orienterte paradigmet som er basert på klasser, objekter, metoder og grensesnitt, og deres anvendelse i programvareutforming og -analyse, programmeringsorganisering og -teknikker.

 • IKT-marked

  Prosesser, berørte parter og dynamikk i forsyningskjeden for varer og tjenester i sektoren for IKT-markedet.

 • Informasjonsarkitektur

  Metoder som brukes ved generering, strukturering, lagring, vedlikehold, sammenholding, utveksling og bruk av informasjon.

 • Juridiske krav til IKT-produkter

  Det internasjonale regelverket relatert til utvikling og bruk av IKT-produkter.

 • Arkitektoniske IKT-rammeverk

  Sett med krav som beskriver arkitekturen i et informasjonssystem.

 • Metoder innen IKT-prosjektledelse

  Metoder eller modeller for planlegging, forvaltning og kontroll av IKT-ressurser for å oppfylle særlige mål, kan være Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum eller Agile samt bruk av prosjektbehandlings-IKT-verktøy.

Ferdigheter

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Justere programvare i tråd med systemarkitektur

  Sørge for at systemdesign og tekniske spesifikasjoner er i tråd med programvarearkitekturen, for å sikre integrasjon og interoperabilitet mellom systemkomponentene.

 • Gjennomgå utviklingsprosessen til en organisasjon

  Vurdere, gjennomgå og treffe beslutninger om retningen for nyskapnings- og utviklingsprosesser i en organisasjon for å bedre effektiviteten og redusere kostnadene.

 • Definere programvarearkitektur

  Lage og dokumentere strukturen til programvareprodukter, inkludert komponenter, koblinger og grensesnitt. Sikre gjennomførbarhet, funksjonalitet og kompatibilitet med eksisterende plattformer.

 • Anvende retningslinjer for IKT-systembruk

  Følge skriftlige og etiske lover og retningslinjer med hensyn til riktig IKT-systembruk og -administrasjon.

 • Designe informasjonssystem

  Definere arkitektur, sammensetning, komponenter, moduler, grensesnitt og data for integrerte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og nett), basert på systemkrav og spesifikasjoner.

 • Gi IKT-konsulentråd

  Gi råd om passende løsninger innen IKT ved å velge alternativer og optimalisere beslutninger samtidig som det tas hensyn til mulige risikoer og fordeler og den generelle innvirkningen på bedriftskunder.

 • Holde tritt med de nyeste informasjonssystemløsningene

  Samle inn siste nytt om eksisterende informasjonssystemløsninger som integrerer programvare og maskinvare, samt nettverkskomponenter.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Administrere IKT-dataarkitektur

  Føre tilsyn med regler og bruke IKT-teknikker til å definere arkitekturen for informasjonssystemene og til å kontrollere innsamling, lagring, konsolidering, organisering og bruk av data i en organisasjon.

 • Utforme virksomhetsarkitektur

  Analysere forretningsstrukturen og gi en logisk organisering av forretningsprosesser og informasjonsinfrastruktur. Anvende prinsipper og praksis som hjelper organisasjoner med å realisere strategier, respondere på disruptive endringer og oppnå mål.

 • Samle inn tilbakemeldinger fra kunder vedrørende applikasjoner

  Samle inn et svar og analysere data fra kunder for å identifisere forespørsler eller problemer for å forbedre applikasjoner og generell kundetilfredshet.

Source: Sisyphus ODB