Yrke yrkesanalytiker

Yrkesanalytikere samler inn og analyserer yrkesinformasjon for ett felt eller selskap for å kunne gi anbefalinger for å redusere kostnader og generelle forretningsforbedringer. De gir teknisk bistand til arbeidsgivere ved håndtering av problematisk ansattrekruttering og -utvikling og ved omstrukturering av personalet. Yrkesanalytikere studerer og skriver stillingsbeskrivelser og klargjør yrkesfaglige klassifiseringssystemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Markedsanalyse

  Feltet for markedsanalyse og forskning samt særlige forskningsmetoder.

 • Selskapsretningslinjer

  Reglr som gjelder for selskapets virksomhet.

 • Forvaltning av menneskelige ressurser

  Arbeidet i en organisasjon med rekruttering av ansatte og optimering av ansattes prestasjoner.

 • Arbeidsmarkedsrett

  Lovgivning som er mellomledd i relasjonen mellom lønnstakere og arbeidsgivere. Den gjelder arbeidstakernes rettigheter på arbeidsplassen som er bindende for arbeidskontrakten.

 • Arbeidslovgivning

  Regelverk, på nasjonalt eller internasjonalt plan, som regulerer arbeidsstyrken på ulike områder mellom parter som offentlig forvaltning, arbeidstakere, arbeidsgivere og fagforeninger.

 • Arbeidsmarkedstilbud

  Jobbmuligheter som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet, avhengig av det aktuelle økonomiske området.

Ferdigheter

 • Utvikle yrkesklassifiseringssystemer

  Utforme, endre og vedlikeholde systemer som gir en organisert samling av stillingsbeskrivelser.

 • Gi råd om effektivisering

  Analysere informasjon og detaljer om prosesser og produkter for å gi råd om mulige effektivitetsforbedringer som kan implementeres og utgjøre en bedre bruk av ressurser.

 • Skrive stillingsbeskrivelser

  Forberede en beskrivelse av nødvendig profil, kvalifikasjoner og ferdigheter for en bestemt funksjon, ved å gjøre undersøkelser, analysere aktivitetene som skal utføres, og innhente opplysninger fra arbeidsgiveren.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Rapportere analyseresultater

  Utarbeide forskningsdokumenter eller holde presentasjoner for å rapportere om resultatene av gjennomførte forsknings- og analyseprosjekter, med angivelse av analyseprosedyrer og metoder som førte til resultatene, samt mulige tolkninger av resultatene.

 • Gi råd om personalledelse

  Gi råd til toppledelsen i en organisasjon om metoder for å forbedre forholdet til de ansatte, om forbedrede metoder for ansettelse og opplæring av ansatte og for å gjøre de ansatte mer tilfredse.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Utforme jobbanalyseverktøy

  Identifisere behovet for og utforme jobbanalyseverktøy, f.eks. håndbøker, rapporteringsskjemaer, opplæringsfilmer eller lysbilder.

 • Gjennomføre jobbanalyse

  Undersøke og utføre studier på yrker, analysere og integrere data for å identifisere stillingsinnhold, dvs. kravene for å utføre aktivitetene, og levere informasjonen til representanter for bedrifter, bransjer eller myndigheter.

Source: Sisyphus ODB