Yrke yrkesfaglærer i hotell- og reiselivsfag

Yrkesfaglærere i hotell- og reiselivsfag underviser elever i sitt spesialfelt, hotell- og reiselivsfag, som hovedsakelig er et praktisk fag. De gir teoretisk veiledning som skal fremme de praktiske ferdighetene og teknikkene elevene senere må mestre i et hotell- og reiselivlatert yrke. Yrkesfaglærere i hotell- og reiselivsfag følger opp elevenes progresjon, hjelper individuelt når det er nødvendig, og evaluerer elevenes kunnskap og prestasjon i hotell- og reiselivsfag gjennom oppgaver, prøver og eksamener.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Reisebestillingsprosesser

  De ulike trinnene i en reisebestilling, utførelsen og eventuelle relevante tiltak.

 • Geografiske områder som er relevante for turisme

  Feltet for turistgeografi i Europa og utlandet for å finne relevante områder for turisme og relevant turisme.

 • Turismemarked

  Studie av turismemarkedet på internasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og turistdestinasjoner på verdensbasis.

 • Lokal reiselivsnæring

  Egenskaper ved lokale severdigheter og arrangementer, overnattingssteder, barer og restauranter samt fritidsaktiviteter.

 • Kundeservice

  Prosesser og prinsipper knyttet til kunder, klienter, tjenestebrukere og personlige tjenester. Dette kan omfatte prosedyrer for å vurdere kundens eller tjenestebrukerens tilfredshet.

 • Læreplanmål

  Mål angitt i planer og et definert læringsresultat.

 • Teamarbeidprinsipper

  Samarbeid mellom mennesker som kjennetegnes ved en enhetlig forpliktelse til å nå et gitt mål, lik deltakelse, opprettholdelse av åpen kommunikasjon, fremming av effektiv bruk av ideer osv.

Ferdigheter

 • Følge med på studentens fremgang

  Følge opp studentenes læringskurve og vurdere behovene og prestasjonene deres.

 • Tilpasse undervisningen til arbeidsmarkedet

  Identifisere utviklingstrekk i arbeidsmarkedet og finne ut hvilken relevans de har for opplæringen.

 • Administrere studentrelasjoner

  Holde styr på relasjonene studenter imellom og mellom student og lærer. Opptre som en rettferdig autoritet og skape et stabilt tillitsmiljø.

 • Anvende læringsstrategier

  Bruke ulike metoder, læringsstrategier og kanaler for å instruere studenter, som for eksempel å formidle innhold ved hjelp av begreper som de forstår, organisere budskapet for å sikre klarhet, og gjenta argumenter ved behov. Bruke et bred spekter av hjelpemidler og metoder som er passende for innholdet i klassen, elevenes nivå, mål og prioriteringer.

 • Gi lekser

  Gi studentene flere øvelser og oppgaver som de skal gjøre hjemme, forklare disse på en tydelig måte og oppgi fristen og evalueringsmetoden som kommer til å bli brukt.

 • Hjelpe studenter med deres læring

  Hjelpe og veilede elevene i deres arbeid, gi dem praktisk støtte og oppmuntring.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Forberede leksjonsinnhold

  Forberede innhold det skal undervises i i klassen, i samsvar med pensummål ved å utarbeide øvelser, finne oppdaterte eksempler osv.

 • Lære bort kundeserviceteknikker

  Undervise i teknikker som er utformet for å holde kundeservicestandarder på et tilfredsstillende nivå.

 • Følge utviklingen innen fagfelt

  Holde tritt med ny forskning, nye forskrifter og andre vesentlige endringer, relatert til arbeidsmarkedet eller andre forhold, som angår fagfeltet ditt.

 • Gjennomføre klasseromledelse

  Opprettholde disiplin og engasjere elevene i undervisningen.

 • Vurdere studenter

  Evaluere studentenes (akademiske) fremgang, resultater, kunnskap og ferdigheter gjennom oppgaver, prøver og eksamener. Diagnostisere behov, og spore fremgang, styrker og svakheter. Formulere en oppsummert uttalelse om målene studenten har oppnådd.

 • Anvende interkulturelle læringsstrategier

  Sikre at innholdet, metodene, materialene og den generelle læringsopplevelsen er inkluderende for alle studenter, og at det tas hensyn til forventningene og erfaringene til elever fra ulike kulturelle bakgrunner. Utforske individuelle og sosiale stereotyper og utvikle interkulturelle undervisningsstrategier.

 • Tilpasse undervisningen til studentens evner

  Identifisere lærevansker og framgang hos studenter. Velge undervisnings- og læringsstrategier som støtter studentenes individuelle læringsbehov og mål.

 • Legge til rette for samarbeid mellom studenter

  Oppmuntre studenter til å samarbeide med andre om læringen sin ved å arbeide i grupper, for eksempel gjennom gruppeaktiviteter.

 • Undervise i turisme

  Undervise studenter i teori og praksis innen reiseliv og turisme, med mål om å bistå dem med å få en fremtidig karriere innen dette, og mer spesifikt innen temaer som destinasjoner, kundeservice og bestillingsteknikker.

 • Levere presentasjoner om turisme

  Holde presentasjoner om turistnæringen generelt og om spesifikke turistattraksjoner.

 • Sørge for undervisningsmateriell

  Sikre at nødvendig materiell for klasseromsundervisning, som f.eks. visuelle hjelpemidler, utarbeides, holdes oppdatert og finnes i undervisningen.

 • Vedlikeholde studenters disiplin

  Sørge for at studentene følger regler og atferdsreglement som er etablert ved skolen, og utføre egnede tiltak ved brudd eller dårlig oppførsel.

 • Arbeide på yrkesfaglig skole

  Arbeide på en yrkesfaglig skole som underviser studenter i praktiske kurs.

 • Utvikle kursplan

  Undersøke og opprette en oversikt over kurset som skal undervises, og beregne en tidsramme for undervisningsplanen i samsvar med skoleforskrifter og læreplanmål.

Source: Sisyphus ODB