Bedieningspersoneel van installaties voor de verwerking van mineralen en gesteente