Beroep bestuurder van een steenbreker

Bestuurders van een steenbreker zorgen voor de bediening van en het toezicht op de steenbrekers en andere machines voor het verbrijzelen van materialen en mineralen. Ze verplaatsen stenen naar de steenbrekers, vullen de machines met mineralen, controleren het verbrijzelingsproces en zorgen ervoor dat de eindproducten aan de eisen voldoen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten steen waarmee wordt gewerkt

  Verschillende soorten steen, die steenhouwers en andere steenarbeiders verwerken tot bouwmaterialen. De mechanische eigenschappen van steen, zoals het gewicht, de treksterkte, de duurzaamheid. Economische eigenschappen zoals kosten, vervoer en inkoop.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Brekers bedienen

  Machines bedienen die zijn ontworpen om steen, ertsen, grote steenkoolklonters en andere materialen te pletten. Een kaakbreker gebruiken die door middel van trillingen stenen door een verticaal V-vormig rek drijft en ze zo plet, of een kegelbreker gebruiken die uitgerust is met een ronddraaiend spiraalvormig element.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Steenblokken verplaatsen

  Verplaatsen van steenblokken en ze op de juiste plaats in het machinebed plaatsen met behulp van een elektrische takel, houten blokken en wiggen.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica productiegegevens registreren technische middelen raadplegen afvalmateriaal op machines verwijderen bulldozers bedienen materiaal onderhouden defecte productiematerialen melden werking van machines volgen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden proefdraaien materialen wegen monsters nemen apparatuur poetsen verkleiningsinstallaties voor minerale grondstoffen bedienen transportband controleren

Source: Sisyphus ODB