Beroep operator vlakpolijstmachine

Operators vlakpolijstmachine bedienen en onderhouden vlakschaafmachines die worden gebruikt voor de afwerking van steenblokken en platen. Zij bewerken de steen en zorgen ervoor dat de vereiste parameters in overeenstemming zijn met de specificaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten steen waarmee wordt gewerkt

  Verschillende soorten steen, die steenhouwers en andere steenarbeiders verwerken tot bouwmaterialen. De mechanische eigenschappen van steen, zoals het gewicht, de treksterkte, de duurzaamheid. Economische eigenschappen zoals kosten, vervoer en inkoop.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Soorten zaagbladen

  Soorten zaagbladen die worden gebruikt tijdens het zaagproces, zoals lintzaagbladen, cirkelzaagbladen, Ply-toothbladen, gemaakt van gereedschapsstaal, carbide, diamant of andere materialen.

Vaardigheden

 • Schaafmachines bedienen

  De schaafmachine die wordt gebruikt om steenblokken en -platen volgens de specificaties vorm te geven, bedienen en erop toezicht houden.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Precisiemeetinstrumenten hanteren

  De grootte meten van een verwerkt deel bij de controle en markering ervan om na te gaan of het aan de norm voldoet, door gebruik te maken van twee en driedimensionale nauwkeurige meetapparatuur zoals een schuifmaat, een micrometer en een meetprofiel.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Steenblokken verplaatsen

  Verplaatsen van steenblokken en ze op de juiste plaats in het machinebed plaatsen met behulp van een elektrische takel, houten blokken en wiggen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Vlakte van een oppervlak meten

  Meten van de vlakheid van het werkstukoppervlak na de bewerking door te controleren op afwijkingen van de gewenste loodrechte stand.

 • Snijsnelheid regelen

  Regulering van de snelheid en diepte van steensnijding door te trekken aan de hendels en te draaien van de wielen.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Stenen werkstukken markeren

  Vlakken, lijnen en punten markeren op stenen werkstukken om te tonen waar er materiaal verwijderd zal worden.

 • Traditionele steenklooftechnieken gebruiken

  Boorgaten in een grote steen boren en er plugs in steken. Verschillende keren op de plugs slaan totdat er een barst verschijnt.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Oppervlak van de steen inspecteren

  Het oppervlak van de steen controleren om alle gebieden in kaart te brengen.

 • Steen klaarmaken voor afvlakking

  De steen klaarmaken voor het afvlakkingsproces door het te bevochtigen met de slang.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kwaliteit van producten controleren automatische machines controleren hefapparatuur bedienen mechanica proefdraaien de bediening van een machine installeren stenen oppervlakken polijsten steenhouwersbeitel gebruiken scherpe werktuigen slijpen ergonomisch werken steen met de hand polijsten mechanische werktuigen technische middelen raadplegen defecte productiematerialen melden motoren smeren handslijpmachines hanteren

Source: Sisyphus ODB