Beroep accommodatiemanager

accommodatiemanager
Credits: Shutterstock.com

Accommodatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten en het toezicht op de strategie voor een horecainstelling. Zij beheren het personeel, de financiën, de marketing en de operaties door middel van activiteiten zoals het toezicht op het personeel, het bijhouden van een financiële administratie en het organiseren van activiteiten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken accommodatiemanager

 • Plant, organiseert en coördineert het gehele hotel (incl. dienstverlening voor de gasten, personeelsmanagement en hoteladministratie).
 • Coördineert, geeft leiding aan en traint personeel en stagiairs.
 • Werft en benoemt nieuwe medewerkers.
 • Observeert en houdt toezicht op het functioneren van medewerkers om efficiëntie en het naleven van beleid en procedures te borgen.
 • Overlegt en werkt samen met afdelingsmanagers om de hotelactiviteiten te coördineren.
 • Controleert de kwaliteit van de dienstverlening op gestelde kwaliteitseisen, o.a. op het gebied van dienstverlening voor de gasten, inrichting/decor, schoonmaakdiensten, maaltijden, etc.
 • Ontwikkelt en bevordert marketingstrategiën.
 • Beheert en coördineert de boekhouding, budgetten, statistische overzichten, berekent bedrijfscijfers, bepaalt kamerprijzen en streeft naar beoogde winstcijfers.
 • Ziet toe op onderhoud, bevoorrading en meubilering, onderhoudt contacten met aannemers en leveranciers en draagt zorgt voor effectieve veiligheidsmaatregelen.
 • Coördineert receptie-activiteiten, ontvangt, begroet en registreert gasten.
 • Beantwoordt vragen over het hotelbeleid en dienstverlening, handelt klachten en commentaar van gasten af.
 • Draagt zorg dat wordt voldaan aan gezondheids-, veiligheids- en arborichtlijnen, vergunningen en andere wettelijke voorschriften.

Gerelateerde beroepen hotel, restaurant

 • Hotel portier
 • Hotelreceptionist, front-office assistent hotelreceptie
 • Manager/directeur hostel of bed and breakfast
 • Manager/directeur restaurant
 • Medewerker bed and breakfast
 • Medewerker persoonlijke dienstverlening, anders
 • Medewerker spoelkeuken
 • Standplaats hostess

Vaardigheden

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Zorgen voor de prijsconcurrentiepositie

  Het waarborgen van het prijsconcurrentievermogen door de hoogste haalbare opbrengsten van uw product of dienst vast te stellen, met inachtneming van de prijzen van de concurrenten en bestudering van de marktstrategieën, -voorwaarden en -evoluties.

 • Gezondheidsnormen opstellen

  Vaststellen van normen en procedures ter waarborging van de gezondheid, de hygiëne, de veiligheid en de beveiliging in de inrichting.

 • Financiële rekeningen controleren

  De financiële administratie van uw dienst verzorgen, de kosten beperken tot de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten van uw organisatie maximaliseren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Toegangsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor een bedrijf creëren om te zorgen voor optimale toegankelijkheid voor alle klanten.

 • Horeca-inkomsten beheren

  Toezicht houden op horeca-inkomsten door het gedrag van de klant te begrijpen, te monitoren, te voorspelen en erop te reageren, om de inkomsten of winst te maximaliseren, de begrote brutowinst te handhaven en de uitgaven tot te beperken.

 • Beheer van de coördinatie tussen afdelingen in een horecagelegenheid

  De afdelingen in een horecabedrijf monitoren en coördineren en regelmatig communiceren afdelingssupervisoren.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Een jaarlijkse marketingbegroting opstellen

  De berekening maken van zowel de inkomsten als de uitgaven die naar verwachting in het komende jaar zullen worden betaald over de activiteiten in verband met marketing, zoals reclame, verkoop en levering van producten aan mensen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

klachten van klanten afhandelen bezettingsgraad voorspellen apparatuurinspecties beheren dienstroosters opstellen analytisch denken werkprocedures ontwikkelen gasten begroeten prijsstrategieën toepassen lokale regionale of toeristische sector personeel aanwerven

Source: Sisyphus ODB