Beroep acupuncturist

Acupuncturisten gebruiken van dunne naalden en plaatsen ze in in acupunctuur in het lichaam, teneinde de onbalansen van het menselijk lichaam en de algemene goede gezondheid te herstellen. Acupuncturisten richten zich op de energie-meridianen voor de behandeling van de verschillende aandoeningen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Acupunctuurmethoden

  Technieken en methoden die worden gebruikt om de stroom van Qi-energie in het lichaam te normaliseren voor het verlichten van pijn en gerelateerde symptomen door verschillende specifieke naalden toe te passen in verschillende acupunctuurpunten.

 • Biogeneeskunde

  De studie van het menselijk lichaam in relatie tot de geneeskunde en het milieu. Hieronder vallen ook de toepassingen en praktijken op het gebied van biologische en natuurwetenschappen.

 • Traditionele Chinese geneeskunde

  Theorieën van traditionele Chinese geneeswijzen, waarbij de nadruk wordt gelegd op diverse behandelingen voor lichaam en geest, alsmede op kruidengeneeskunde ter behandeling of voorkoming van diverse gezondheidsproblemen.

 • Pathologieën behandeld door acupunctuur

  De verschillende soorten aandoeningen, zoals fysieke pijn, hoofdpijn, rugpijn, allergieën, verslavingen, spijsverteringsproblemen of verkoudheden, die worden behandeld door acupunctuur.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Complementaire en alternatieve geneeskunde

  Medische praktijken die geen deel uitmaken van de standaardgezondheidszorg.

Vaardigheden

 • Acupunctuurpunten selecteren

  Op basis van het onderzoek van de patiënt en zijn/haar symptomen bepalen welke punten van acupunctuur worden gestimuleerd en met welke techniek.

 • Advies geven over geestelijke gezondheid

  Het adviseren van personen van alle leeftijden en groepen voor wat betreft de gezondheidsbevorderende aspecten van het individuele gedrag en de instellingen met betrekking tot de persoonlijke, sociale en structurele factoren op het gebied van de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 • Therapeutische relaties ontwikkelen

  De individuele therapeutische relatie behouden met het oog op het betrekken van de eigen genezingscapaciteit, om een actieve samenwerking tot stand te brengen in het gezondheidsonderwijs en het genezingsproces en het maximaliseren van het potentieel van gezonde veranderingen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Acupunctuur toepassen

  Gebruik van procedures voor het stimuleren van anatomische punten op het lichaam door middel van verschillende technieken, zoals het doorboren van de huid met dunne, metalen naalden die door de handen of door elektrische stimulatie worden gemanipuleerd om pijn te verlichten of andere therapeutische voordelen te verkrijgen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Behandeling van gebruikers van gezondheidszorg opvolgen

  De voortgang van de voorgeschreven behandeling beoordelen en evalueren, waarbij verdere besluiten genomen moeten worden met de gebruikers van de gezondheidszorg en hun verzorgers.

 • Informatie over de medische status van gebruikers van gezondheidszorg verkrijgen

  Informatie over gebruikers van gezondheidszorg verzamelen met behulp van verschillende bronnen, bijvoorbeeld door vragen te stellen aan de gebruiker van de gezondheidszorg, de zorgverlener of de gezondheidswerker om informatie te verkrijgen over de gezondheids- en sociale status van de patiënt, en eventueel door gegevens te interpreteren die door andere gezondheidswerkers werden opgesteld.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Gebruikers van gezondheidszorg observeren

  Gebruikers van gezondheidszorg observeren en belangrijke aandoeningen en reacties op medicijnen, behandelingen en belangrijke incidenten registreren, waarbij u indien nodig een supervisor of arts op de hoogte brengt.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Hygiëne van de werkruimte onderhouden

  Het werkterrein en de uitrusting schoon en ordelijk houden.

 • Gezondheidsonderzoek uitvoeren

  Beoordeling van de fysieke toestand van de gezondheidszorggebruiker, met gedetailleerde informatie over eerdere letsels, chirurgie, algemene gezondheid, middelen en leefstijl.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

Optionele kennis en vaardigheden

cupping uitvoeren gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen advies geven over dieetgerelateerde problemen auriculotherapie zorgen voor gepaste administratie van afspraken integratie bevorderen vreemde talen gebruiken bij zorg multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg diëtetiek fytotherapie interne geneeskunde elektrische stimulatie bij acupunctuur medische verzekeringsclaims verwerken administratieve taken in een medische omgeving therapeutische massage massagetherapie toepassen tai chi factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren

Source: Sisyphus ODB