Beroep adjunct-directeur

Adjunct-directeuren ondersteunen de managementtaken van hun schooldirecteuren en maken deel uit van het administratief personeel van de school. Zij houden de directeur op de hoogte van de dagelijkse werkzaamheden en ontwikkelingen van de school. Zij zorgen voor de uitvoering van en de follow-up van de schoolrichtsnoeren, de beleidsmaatregelen en de leerplanactiviteiten van de desbetreffende directeur. Zij zien toe op de naleving van het protocol van het schoolbestuur, houden toezicht op de leerlingen en handhaven de discipline.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Onderwijswet

  Het gebied van wet- en regelgeving dat betrekking heeft op onderwijsbeleid en de mensen die in de sector werkzaam zijn in een (inter) nationale context, waaronder docenten, studenten en bestuurders.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Onderwijsadministratie

  De processen met betrekking tot de administratieve gebieden van een onderwijsinstelling, haar directeur, werknemers en studenten.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

Vaardigheden

 • Toezien op onderwijzend personeel

  De acties van het onderwijzend personeel, zoals onderwijs- of onderzoeksassistenten en leraren, en hun methoden monitoren en evalueren. Hen begeleiden, trainen en zo nodig advies geven.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Steun bieden bij onderwijsbeheer

  De directie van een onderwijsinstelling ondersteunen door taken van beheer rechtstreek te ondersteunen of door vanuit uw vakgebied informatie en bijstand te geven om de taken in verband met beheer te vereenvoudigen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Feedback aan leerkrachten geven

  Communiceren met de docent om hen gedetailleerde feedback te geven over hun lesgeefprestaties, klassenbeheer en de naleving van de leerplannen.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studentendiscipline handhaven

  Zorg ervoor dat de leerlingen de in de school vastgestelde regels en gedragsregels volgen en passende maatregelen nemen in geval van overtreding of wangedrag.

 • Communiceren met jongeren

  Gebruik maken van verbale en non-verbale communicatie en communiceren door middel van schrijven, via elektronische middelen of via tekeningen. Uw communicatie aanpassen aan de leeftijd, behoeften, kenmerken, vaardigheden, voorkeuren en cultuur van kinderen en jongeren.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Helpen bij de organisatie van schoolevenementen

  Hulp bieden bij de planning en organisatie van schoolevenementen, zoals de open schooldag, een sportdag of een talentenjacht.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

beoordelingsprocessen financieringsmethoden financieel verslag opstellen een professioneel netwerk ontwikkelen kleuterschoolprocedures contacten leggen met bestuursleden leertechnologieën studenten begeleiden op schoolreis budgetten beheren leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie contracten beheren inspecties leiden contractenrecht procedures in het lager onderwijs personeelscapaciteit analyseren gedrag van studenten volgen advies geven over lesplannen overheidsfinanciering aanvragen toelatingen van studenten beheren procedures in het secundair onderwijs onderwijsprogramma’s promoten arbeidswetgeving contacten onderhouden met ouders van kinderen ontwikkeling van de jeugd beoordelen advies geven over onderwijsmethoden onderwijsprogramma’s evalueren door de overheid gefinancierde programma’s beheren jongeren voorbereiden op de volwassenheid

Source: Sisyphus ODB