Beroep administratief medewerker openbaar bestuur

Administratief medewerkers openbaar bestuur voeren administratieve taken uit in overheidsorganisaties en overheidsdiensten. Zij zorgen voor het onderhoud van de administratie, het behandelen van vragen en het verstrekken van informatie aan het publiek, hetzij persoonlijk, hetzij per e-mail of telefonisch. Zij ondersteunen het senior personeel en zorgen voor een vlotte interne informatiestroom.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgevingsprocedures

  De procedures voor het opstellen van wetten en wetgeving, waarin onder meer wordt geregeld welke organisaties en personen hierbij betrokken zijn, op welke wijze wetgeving tot stand komt, hoe voorstellen voor wetgeving worden gedaan en wetgeving wordt geëvalueerd en wat de andere stadia in het wetgevingsproces zijn.

 • Overheidsfinanciën

  De economische invloed van de overheid en de werking van overheidsinkomsten en -uitgaven.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

Vaardigheden

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Documentatie die verband houdt met het werk archiveren

  De relevante documentatie kiezen in verband met lopende of afgewerkte werkzaamheden en stappen ondernemen om deze zo te archiveren dat ze in de toekomst toegankelijk zijn.

 • Contacten onderhouden met politici

  Contacten onderhouden met ambtenaren die een belangrijke politieke en wetgevende rol vervullen in regeringen om te zorgen voor productieve communicatie en het opbouwen van betrekkingen.

 • Administratieve systemen beheren

  Ervoor zorgen dat administratieve systemen, processen en databanken efficiënt en goed beheerd zijn, en voor een goede basis zorgen om samen te werken met de functionaris/het personeel/de beroepsbeoefenaar.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Zorgen voor transparantie van informatie

  Ervoor zorgen dat de vereiste of gevraagde informatie duidelijk en volledig wordt verstrekt, op een manier waarop geen gegevens expliciet worden weggelaten, aan het publiek of de verzoekende partijen.

Optionele kennis en vaardigheden

evenementen organiseren kantoorsoftware financiële transacties verwerken vergaderingen regelen contacten onderhouden met lokale overheden rekeningen beheren audits op de werkplek uitvoeren budgetten beheren personeel aanwerven begrotingsbeginselen overheidsuitgaven inspecteren navolging van beleid garanderen verslagen van bijeenkomsten schrijven audittechnieken goederen bestellen leiding geven aan personeel microsoft office gebruiken overheidsinkomsten inspecteren relaties met overheidsinstellingen onderhouden

Source: Sisyphus ODB