Beroep administratief medewerker subsidieaanvragen

De beheerder van de subsidies werkt professioneel op het gebied van de administratie en het beheer van de subsidies. Zij zoeken aanvragen van personen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenschapsgroepen of universitaire instellingen voor onderzoek en besluiten of zij financiering toekennen op basis van liefdadige trusts, overheids- of overheidsorganen. Soms kunnen zij de subsidieaanvraag echter doorverwijzen naar een hoge functionaris of een comité.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

Vaardigheden

 • Concessies toekennen

  Toekennen van rechten, land of eigendommen van overheden aan particuliere entiteiten, in overeenstemming met de regelgeving, en ervoor zorgen dat de nodige documentatie gearchiveerd en verwerkt wordt.

 • Subsidieaanvragen controleren

  Subsidieaanvragen van particulieren, liefdadigheidsinstellingen, gemeenschapsgroepen of universitaire onderzoeksafdelingen controleren om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de financieringscriteria.

 • Personeel begeleiden

  Team leiden en managen om het op de hoogte te houden van een verscheidenheid aan regels en voorschriften met betrekking tot subsidies.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Verslag uitbrengen over subsidies

  De subsidiegever en de ontvanger van de subsidie nauwkeurig en tijdig op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen.

 • Subsidieaanvragers op de hoogte houden

  Subsidieaanvragers, zoals personen, liefdadigheidsinstellingen, gemeenschapsgroepen of universitaire onderzoeksinstituten, informeren over de voortgang van hun subsidieaanvraag.

 • Subsidies zoeken

  Eventuele subsidies voor hun organisatie opsporen door de stichting of het agentschap die de financiering aanbiedt te raadplegen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Subsidieontvangers helpen

  De subsidieontvanger informeren over de aanvraagprocedure voor subsidies.

Optionele kennis en vaardigheden

intercultureel bewustzijn tonen officiële documenten controleren in een internationale omgeving werken wiskunde verschillende communicatiekanalen gebruiken analytisch denken onderwerpen bestuderen taakgegevens bijhouden begrotingsbeginselen budgetten beheren communicatietechnieken gebruiken voldoen aan wettelijke bepalingen zorgen dat documenten juist worden beheerd medewerkers begeleiden deadlines halen vragen beantwoorden

Source: Sisyphus ODB