Beroep advertentiemanager

Advertentiemanagers voeren de in het strategische marketingplan geplande reclame-initiatieven uit. Zij organiseren en bereiden de middelen voor die nodig zijn voor de lancering van reclamecampagnes en acties bij reclamebureaus. Zij zorgen voor de voorbereiding en de onderlinge afstemming van de communicatiekanalen, onderhandelingen over contracten en inachtneming van de begrotingen.

Advertentiemanager: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieƫn, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieƫn die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Vorming van de publieke opinie

  Het proces waarbij percepties en opvattingen over iets worden gesmeed en afgedwongen. De elementen die een rol spelen in de publieke opinie, zoals het bepalen van informatie, psycheprocessen en kuddegedrag.

Vaardigheden

 • Belangen van de cliĆ«nt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliƫnt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliƫnt te verkrijgen.

 • Advies geven over imago

  Een klant zoals een politicus, artist of een andere persoon die in contact komt met het publiek advies geven over de manier waarop zij zichzelf het best presenteren om de gunst van het publiek of de doelgroep te winnen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Publieke presentaties geven

  In het openbaar spreken en communiceren met de aanwezigen. Voorbereiden van mededelingen, plannen, grafieken en andere informatie ter ondersteuning van de presentatie.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Relaties met de media opbouwen

  Een professionele houding aannemen om doeltreffend te reageren op de eisen van de media.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • PublicrelationsstrategieĆ«n ontwikkelen

  Alle inspanningen plannen, coƶrdineren en uitvoeren, die nodig zijn in het kader van een PR-strategie, zoals het bepalen van de doelstellingen, het voorbereiden van de communicatie, contact opnemen met partners en het verspreiden van informatie onder de belanghebbenden.

 • Creatieve ideeĆ«n ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeƫn.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeƫn of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Marketingactiviteiten coƶrdineren

  Het overzicht van de marketingacties beheren, zoals de marketingplanning, de toekenning van interne financiƫle middelen, het reclamemateriaal, de uitvoering, de controle en de communicatie-inspanningen.

 • Persberichten opstellen

  Informatie verzamelen en persberichten schrijven waarbij de stijl aan de doelgroep is aangepast en ervoor wordt gezorgd dat de boodschap goed wordt overgebracht.

 • Persconferenties organiseren

  Interviews organiseren voor een groep journalisten om een aankondiging te doen of vragen over een specifiek onderwerp te beantwoorden.

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieƫn om te zorgen voor een efficiƫnte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek

  Het analyseren, het trekken van conclusies en het presenteren van belangrijke opmerkingen over de resultaten van marktonderzoek. Voorstellen doen over potentiƫle markten, prijzen, doelgroepen of investeringen.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiƫle of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • CommunicatiestrategieĆ«n ontwikkelen

  Beheren van of bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van de interne en externe communicatieplannen en -presentatie van een organisatie, met inbegrip van haar aanwezigheid op het internet.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Reclamecampagnes coƶrdineren

  Het organiseren van acties om een product of dienst te promoten; toezien op de productie van tv-reclame, advertenties in kranten en tijdschriften, postpakketten, e-mailcampagnes, websites, stands en andere reclamekanalen voorstellen

 • Interviews afnemen

  De context van het interview onderzoeken. De beschikbaarheid plannen. Bereid jezelf voor op basis van de context en de diversiteit van de media (radio, televisie, internet, kranten, enz.) en geef een interview.

Optionele kennis en vaardigheden

creatieve afdeling beheren live presentaties geven advies geven over communicatiestrategieƫn leiding geven aan personeel reclamecampagnes goedkeuren samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieƫn grafisch ontwerp metrische gegevens van een project beheren prijsstrategieƫn behandeling van promotiemateriaal beheren indeling van advertenties beoordelen reclamecampagnes evalueren bedrijfsstrategieconcepten prijsadvies geven personeel aanwerven analyses gebruiken voor commerciƫle doeleinden afdeling mediadiensten beheren cv's van acteurs ontvangen desktoppublishing accountafdeling beheren

Source: Sisyphus ODB