Beroep afbramer

Afbramers configureren en bedienen mechanische ontbramingsmachines, die ervoor zijn gemaakt om metalen werkstukken te ontdoen van hun ruwe randen, of bramen, door over hun oppervlak te hameren om ze te polijsten of door over hun randen te rollen.

Afbramer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ontbraamprocessen

  De verschillende soorten processen van ontbraming van werkstukken, zoals fijnmalen, straalmedia, schuren, vezelafwerking, spindelafwerking, elektrochemische ontbraming, bewerking van schurende materialen, handmatige ontbraming en andere.

 • Soorten afbraamborstels

  De soorten borstels die in het ontbramingsproces worden gebruikt, hun kwaliteiten en toepassingen, zoals gedraaidedraadborstel, tubeborstel, poederborstel, wielborstel, cupborstel en spanborstel.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Onderdelen van ontbraammachines

  De verschillende delen van een machine die ontworpen zijn om de resterende randen op een werkstuk na verwerking en egalisatie te verwijderen, zoals een schuur- of ontbramingsborstel, ontbramingstrommel, de afzuigkap, een krachtige magneet en andere.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

Vaardigheden

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Machine met passende hulpmiddelen leveren

  De machine leveren met de nodige gereedschappen en artikelen voor een bepaald productiedoel.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Transportband controleren

  De stroom van de werkstukken op de transportband controleren, terwijl deze door de machine worden verwerkt om een optimale productiviteit te waarborgen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Ontbramers bedienen

  Een metaalbewerkingsmachine bedienen die ontworpen is om overmatige randen van een werkstuk te verwijderen door het afbramen, schuurmachineprocessen, bewaken en bedienen overeenkomstig de voorschriften.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Oppervlakken met bramen glad maken

  Oppervlakken met bramen van stalen en metalen onderdelen inspecteren en glad maken.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

productie van deuren van metaal machineonderhoud uitvoeren kwaliteit van producten controleren productie van stalen vaten en soortgelijke containers productie van metalen containers imperfecties in metaal ontdekken verwerking van ferrometalen productie van stoomgeneratoren verwerking van non-ferrometalen productie van metalen structuren productie van deurbeslag van metaal productie van metalen montageproducten verspanende bewerkingsprocessen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole productie van metalen huishoudelijke artikelen productie van wapens en munitie productie van gereedschappen technische middelen raadplegen fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen soorten metaalproductieprocessen vlakte van een oppervlak meten passende beschermende uitrusting dragen afvlaktechnologieën voor metaal productie van verwarmingsapparatuur productie van kleine metalen onderdelen productie van lichte metalen verpakkingen productie van bestek snijtechnieken precisiemeetinstrumenten hanteren advies geven aan technici gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Source: Sisyphus ODB