Bedieningspersoneel van installaties voor het bekleden of voor andere oppervlaktebehandelingen van metalen