Beroep vijlmachinebediener

Vijlmachinebedieners configureren en bedienen machines, zoals bandvijlmachines, oscillerende schuurmachines en bankschuurmachines, om metaal-, hout- of kunststofoppervlakken te polijsten door nauwkeurige bewerkingen en het verwijderen van kleine hoeveelheden overtollig materiaal.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Onderdelen van vijlmachines

  De verschillende onderdelen, hun kenmerken en toepassingen, van een machine die is ontworpen om metalen, houten of plastic werkstukken te vijlen en af te werken, zoals een kegelpuntvijl, stelschroef, middenplaat, adapter, vijlband, bovenste geleider, post, hulphouder en dergelijke.

 • Bestandstype

  De soorten vijlen die worden gebruikt voor het vijlen van metalen, houten of kunststof werkstukken, zoals molenvijlen, barrerettevijlen, controlevijlen, muntvijlen, puntvijlen, ronde vijlen en andere.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

Vaardigheden

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Vijlmachines bedienen

  Een vijlmachine bedienen die ontworpen is om een oppervlak van metaal, hout of plastic glad te maken en ruwe randen te verwijderen door middel van het aanbrengen van de vijl-, schuur-, slijp- of polijstmachines, te controleren en te bedienen overeenkomstig de voorschriften.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Oppervlakken met bramen glad maken

  Oppervlakken met bramen van stalen en metalen onderdelen inspecteren en glad maken.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

verwerking van non-ferrometalen technische middelen raadplegen productie van metalen huishoudelijke artikelen soorten hout vijlen voor ontbramen hanteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productie van lichte metalen verpakkingen precisiemeetinstrumenten hanteren mechanica soorten plastic fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen productie van bestek productie van wapens en munitie verwerking van ferrometalen matrijzen bewegend werkstuk in een machine controleren imperfecties in metaal ontdekken producten op maat produceren soorten metaalproductieprocessen kunststof bewerken soorten metaal productie van deurbeslag van metaal productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole houtverwerkingsprocessen vlakte van een oppervlak meten kwaliteit van producten controleren afvlaktechnologieën voor metaal productie van metalen montageproducten productie van metalen containers verspanende bewerkingsprocessen productie van kleine metalen onderdelen snijtechnieken

Source: Sisyphus ODB