Beroep anodiseur

Anodiseurs configureren en bedienen anodisatiemachines die ontworpen zijn om anders afgewerkte metalen werkstukken, meestal op basis van aluminium, te voorzien van een duurzame, anodisch oxide, corrosiebestendige afwerkingslaag door middel van een elektrolytisch passiveringsproces dat de dikte van de natuurlijke oxidelaag van het oppervlak van de metalen werkstuk vergroot.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

 • Elektrolytisch passiveringsproces

  Het elektrolytisch passiveringsproces in een ananodiserende tank met proceselementen zoals negatieve kathoden, zuurstofontgassing waterstofontgassing, gasverwijdering door lagedrukluchttoevoer en rookafscheiding.

 • Anodisatieprocessen

  De verschillende stappen die nodig zijn voor de vorming van de anode-elektrode van een elektrische schakeling, teneinde de dichtheid van de georiënteerde laag aan het oppervlak van een metalen werkstuk te vergroten, waardoor bescherming tegen corrosie en slijtage worden verbeterd. Deze stappen omvatten: voorreiniging, maskering en op een rek plaatsen, ontvetten en afspoelen, etsen en spoelen, de-oxideren en spoelen, anodiseren en spoelen, afdichten en drogen, en inspectie.

 • Gezondheid en veiligheid op de werkplek

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de mensen op de werkplek. 

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • De wijzigende anodisatie-eigenschappen in acht nemen

  In acht nemen van mogelijke verandering van het metalen werkstuk tijdens het anodisatieproces, zoals de uitzettingsdikte van het verhoogde metaaloppervlak en de benodigde ruimte overlaten.

 • Luchtbalk anodisatietank indrukken

  De luchtbalk indrukken, aangesloten op een directe toevoer van lagedruklucht in een anodiseertank, om de mobiliteit van het waterstofgas via de rookgasafvoeropening naar de algemene uitlaatgasventilator en ten slotte naar de atmosfeer te vergemakkelijken.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Anodisatiemachines bedienen

  Bedienen van de verschillende stations van een metaalbewerkingsmachine die ontworpen is om anode-elektroden te vormen als onderdeel van het anodisatieproces. Dit omvat de verzorging van het spoelvoedingsstation, de voorbehandelings- en reinigingstanks, de anodiseertanks, de nabehandelingsinstallatie en de spoelomwikkelapparatuur; alles bewaken en bedienen volgens de voorschriften.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen anodisatiespecificaties productie van wapens en munitie productie van bestek coatingspecificaties volgen industriële containers reinigen elektrische stroom mechanisch materiaal onderhouden verwerking van ferrometalen werkstukken voorbehandelen meter controleren technische middelen raadplegen kwaliteit van producten controleren imperfecties in metaal ontdekken chemie proefdraaien productie van stoomgeneratoren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden drogen van gecoate werkstukken mogelijk maken schroefgat tappen verwerking van non-ferrometalen de bediening van een machine installeren soorten metaalproductieprocessen aluminiumlegeringen productie van deurbeslag van metaal advies geven aan technici elektriciteit metaalcoatingtechnologieën polijstapparatuur voor metaal bedienen

Source: Sisyphus ODB