Beroep afdelingsmanager detailhandel

Afdelingsmanagers in de detailhandel zijn verantwoordelijk voor de activiteiten en het personeel van een afdeling in een winkel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Arbeidswet

  De wet die de relatie tussen werknemers en werkgevers vastlegt. Het gaat om de rechten van werknemers die bindend zijn door de arbeidsovereenkomst.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Inkomsten beheren

  De inkomsten beheren, met inbegrip van de bewaring van deposito’s, de behandeling van contant geld en de levering van deposito’s aan de bank.

 • Toezicht houden op verkoopactiviteiten

  De activiteiten met betrekking tot de lopende verkoop in de winkel controleren om ervoor te zorgen dat de verkoopdoelstellingen worden gehaald, gebieden voor verbetering beoordelen en problemen identificeren of oplossen die klanten zouden kunnen tegenkomen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Goederen bestellen

  Producten bestellen bij relevante leveranciers om te beschikken over aantrekkelijke en winstgevende producten voor verkoop.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen

  Het plan uitvoeren om een concurrentievoordeel op de markt te behalen door het merk of product van het bedrijf te positioneren en door zich te richten op de juiste doelgroep om dit merk of product aan te verkopen.

 • Verkoopdoelen stellen

  Stellen van verkoopdoelen en -doelstellingen die door een verkoopteam binnen een bepaalde periode moeten worden bereikt, zoals het beoogde aantal verkopen en het aantal nieuwe klanten dat wordt gevonden.

 • Verkoopacties organiseren

  De verkoopprijs van producten verlagen om de omzet in verschillende periodes van het jaar te maximaliseren.

 • Verkoopopbrengsten maximaliseren

  Maximaliseren van mogelijke verkoopvolumes en vermijden van verliezen door cross-selling, upselling of promotie van aanvullende diensten.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Verkoopanalyses uitvoeren

  Verkooprapporten onderzoeken om na te gaan welke goederen en diensten wel en niet goed verkocht werden.

 • Marketingstrategieën implementeren

  Strategieën implementeren die gericht zijn op het promoten van een specifiek product of een specifieke dienst, met gebruikmaking van de ontwikkelde marketingstrategieën.

 • Dienstverlening controleren

  Ervoor zorgen dat alle werknemers een uitstekende klantenservice leveren in overeenstemming met het beleid van de onderneming.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

oplossingen voor problemen creëren kooptrends van consumenten analyseren principes van teamwerk koopwaar onderzoeken personeel aanwerven marktonderzoek uitvoeren deadlines halen relaties met klanten onderhouden communicatieprincipes klantenoordelen analyseren diplomatisch zijn inkoopactiviteiten beheren onderhandelen over inkoopvoorwaarden relaties met leveranciers onderhouden diefstalpreventie beheren zakelijk inzicht gebruiken organisatorische structuur ontwikkelen werknemers opleiden bedrijfsprocessen verbeteren personeel motiveren verkoopdoelstellingen te behalen inventaris beheren boekhoudkundige technieken

Source: Sisyphus ODB