Beroep afdelingsmanager

Afdelingsmanagers zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van een bepaalde divisie of afdeling van een bedrijf. Ze zorgen ervoor dat de doelstellingen en doelen worden bereikt en geven leiding aan de werknemers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

Vaardigheden

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf

  Periodieke verslagen opstellen en presenteren aan hogere managers en directeurs, in verband met concrete acties, verwezenlijkingen en resultaten tijdens een bepaalde periode.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf

  Samenwerken met en werkzaamheden verrichten voor andere afdelingen, managers, supervisors en medewerkers in verschillende aspecten van het bedrijf, van het opstellen van boekhoudkundige rapporten, het bedenken van marketingcampagnes tot en met het contact hebben met klanten.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Zakelijke overeenkomsten sluiten

  Onderhandelen over, en herzien en ondertekenen van handelsdocumenten zoals contracten, zakelijke overeenkomsten, akten, aankopen, testamenten en wissels.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Beheer op zich nemen

  Beheer op zich nemen om te zorgen voor een efficiënte en verantwoorde planning en beheer van middelen.

 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen

  Voldoen aan de ethische gedragscode van gedragingen die door ondernemingen en bedrijven in het algemeen worden bevorderd en deze volgen. Ervoor zorgen dat de handelingen en activiteiten in overeenstemming zijn met de gedragscode en ethische activiteiten in de gehele toeleveringsketen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Legale bedrijfsactiviteiten garanderen

  De wetgeving naleven tijdens het verrichten van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf

  De verantwoordelijkheid nemen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het belang van zijn eigenaars, maatschappelijke verwachtingen en het welzijn van de werknemers.

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen organisatorische teams vormen op basis van competenties nieuwe regionale contracten afsluiten financieel beheer financieel verslag opstellen internationale handel financiële risico’s beheren bankactiviteiten financiële prognoses strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties contracten beheren voldoen aan wettelijke verplichtingen kernprestatie-indicatoren volgen met belanghebbenden onderhandelen businessplannen analyseren relaties met klanten onderhouden contacten onderhouden met lokale overheden werksfeer van continue verbetering creëren ondernemingsstrategieën ontwikkelen marketingplannen uitvoeren communicatie met vreemde culturen tot stand brengen jaarrekeningen opstellen bedrijfsprocessen analyseren personeelsbeleid marketingmanagement op de hoogte blijven van het politieke landschap verschillende talen spreken nieuw personeel in dienst nemen kantoorfaciliteitensystemen beheren activiteiten rond dochterondernemingen toezicht houden op kwaliteitscontroles goede praktijken delen met dochterondernemingen bedrijfsleningen strategische bedrijfsbeslissingen nemen kostenbeheer boekhouding financiële jaarrekeningen leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie planning voor toetreding tot de markt organisatorische structuur ontwikkelen de financiële situatie van een regio beschrijven financieringsmiddelen beheren financieel risico analyseren principes voor bedrijfsbeheer prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen beheer van de leveringsketen businessplannen meedelen aan medewerkers vennootschapsrecht communiceren met de raad van bestuur inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling modellering van bedrijfsprocessen zakelijk inzicht gebruiken financiële wettelijke bepalingen ondernemingsrecht budgetten beheren een professioneel netwerk ontwikkelen zakenrelaties aangaan financiële marktontwikkelingen analyseren doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen marketingprincipes activiteiten delegeren bedrijfsdoelstellingen analyseren projectbeheer organisatorische beleidslijnen opstellen bedrijfscultuur vormen financiële informatie samenvatten

Source: Sisyphus ODB